Support / Nedladdningar / Uppdateringar

Nedladdningar

Uppdateringar

Har du EasyView 10 får du ett meddelande i programmet när en uppdatering finns tillgänglig för nedladdning.

Vill du uppdatera EasyView 5.7 äldre, scrolla längre ned på sidan.

Här är den senaste uppdateringen

Information om uppdateringar:

10.1.17.123 (2019-11-21)

- Det går nu att fritt välja bakgrundsfärg, rasterfärg och färg på flaggor i tidsdiagrammet.

- Alarmplugin implementerad.

- Processmonitorn uppdateras nu när man zoomar.

- Fixad bugg som gjorde så att två onlinekolumner visades i infotabellen.

- Generella förbättringar gjorda i textimporten.

 

10.1.16.118 (2019-09-30)

Krasch uppstår inte längre när sökvägen ej finns vid autosparning.

- Installationsfiler laddas nu ner ifrån IntabCloud.

- Fixade en bugg som gjorde att programmet inte fungerade i Windows XP.

- Programmet kraschar inte längre när man försöker klistra in mätdata med en Light-version.

- Offertförfrågan på uppgradering går nu att göra inifrån programmet.

 

10.1.15.113 (2019-08-28)

- Det går nu att välja att regelbundet spara under onlinemätning.

- Filassociationen för GPRS-filer är nu fixad.

- Modbus.dll uppdateras nu automatiskt.

 

10.1.14.110 (2019-05-17)

- Fixade en bugg som uppstod vid import av tidsstämplad data.

 

10.1.14.109 (2019-05-17)

- Det är nu möjligt att importera textfiler med millisekundintervall.
- Datum och tid anges nu i ankare om man anger <date> och/eller <time>.
- Det är nu möjligt att applicera en transformation på flera kanaler samtidigt.
- Inga EZVB-filer skapas längre.
- Det är nu möjligt att välja en cell innehållande starttid vid import.
- Text på tidsaxeln blir nu större vid utskrift.
- Transformation vid onlinemätning med Tinytag fungerar bättre nu.
- Det är nu möjligt att ange sista datarad att importera vid import.
- Optimisering av textimport.
- Det är nu möjligt att aktivera licens med parametern PIDKEY i samband med installation.


10.1.13.99 (2019-03-28)

- Omarbetad textimport.
- Knappen ”Aktivera” är nu förvald i aktiveringsdialogen.
- Man blir nu informerad om att både datornyckel och aktiveringsnyckel krävs vid offlineaktivering.
- Vid problem med licensservern inaktiveras inte längre licensen.
- Modbus TCP är nu mer stabilt.
- Uppdatera-knappen kan nu inaktiveras genom att lägga in en registernyckel.
- Det går nu att välja om tidsaxeln ska rulla, skala eller stega vid onlinemätning.
- Om PC-loggern mäter offline och multimeter startas får man inte längre frågan om offlinemätningen ska avslutas.
- Transformation aktiveras nu automatiskt om man klickar på någon av textrutorna där önskad transformation anges. 
- Engelsk översättning av Modbus-plugin inlagd.
- Det går nu att ändra textstorlek.
- Olika teckenkodningar har nu mindre betydelse vid import.
 

10.1.12.87 (2018-12-11)

- Mätningen hänger sig inte längre vid mätning via Modbus TCP
- En varningsruta som talar om att mätdata skrivs över dyker nu upp innan en Tinytag startas.

10.1.12.86 (2018-10-17)

- Modbus TCP och RTU implementerat
- Borttagning av ankare krashar inte längre programmet
- En transformation kan nu appliceras genom att ändra ett värde i infotabellen
- Värden i infotabellen uppdateras nu alltid när en kanal först är dold och sedan väljer att visas
- Programmet krashar inte längre när man väljer att dölja flera kanaler från infotabellen
- Auto-knapparna vid start av PC-logger fungerar nu
- Radbrytningar tolkas nu korrekt vid textimport oavsett om de är CR, LF eller CRLF
- Titeln vid utskrift kan nu vara längre än 31 tecken
- Vid start av PC-logger från befintlig mätning så används nu aktivt dokument som standard
- Det går nu att sammanfoga mätningar till starttid

10.0.11.85 (2018-06-10)

- Några buggar fixade:
- Det gick inte att öppna gamla filer med punkt i kanalnamn
- Krashade när PC-Loggers multimeter stängdes
- Krashade när man tryckte på escape i Formeleditor eller Anteckningar
- Det gick inte att importera csv-filer med citationstecken runt cellerna

10.0.11.84 (2018-05-17)

- Importmallar
- Öppna vy i nytt dokument

10.0.10.76 (2017-12-21)

- Processmonitor redigering och zoom mm

10.0.9.71 (2017-09-12)

- Fixade buggar:
- Spara fungerade inte på första försök
- Visade inte hur länge loggern kan logga med aktuellt samplingsintervall

10.0.9.69 (2017-07-13)

- Fixade buggar:
- PC-Logger med pulsräknare - "identifiering misslyckades"
- Onlinemätning med gamla Tinytag

- Signerad med certifikat från Symantec

10.0.8.64 (2017-06-01)

- Ny Tinytag konfiguration - alla inställningar på en sida

10.0.7.61 (2017-05-05)

- Tinytag drivrutin omarbetad

10.0.6.56 (2017-02-24)

- Startsidan - tillbakapilen och scalning av ikoner i WinXP

10.0.5.55 (2017-02-13)

- Fixade buggar:
- PC-Logger 3150 startar inte om efter trigg
- Quick Start filer syns inte
- Utskrifter – typsnitt i flaggor och kommentar

10.0.4.53 (2017-01-13)

Fixade buggar:
- PC-Logger start misslyckades
- api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll saknades

10.0.3.51 (2016-12-09)

Fixade buggar:
- Loggerhistorik - Loggerregister fungerar dåligt för Tiny
- Infotabellen - Kolumnbredd
- Import - Klistra in
- Import - Sista kolumnen tas inte med
- Mallar

10.0.2.47 (2016-11-11)

Fixade buggar:
- Plugin: Formel - Rita om automatiskt
- PCLogger - Boot misslyckas via Bluetooth
- Plugin: Formel - Ny kanal läggs till när man byter benämning
- Plugin: Formel - Formeleditorn markerar fel
- Tiny - Fördröjd start funkar 5 min in i framtiden
- Mätfiler - Kommentarer konstigt formaterade
- Tiny - Serienummer uppdateras inte
- Tidsdiagrammet - Flaggor beter sig konstigt
- Autoskalning -Båda funkar inte
- Tiny - Vet ej om Tinytag är startad
- PCLogger - EV kraschar
- PCLogger - Överföring misslyckades

10.0.1.41 (2016-09-05)

- Ny installation
- Offline aktivering möjligt

10.0.0.32 (2016-07-07)

- Kraschade när man drog ur USB-kabeln från en PC-Logger
- EasyViewer och EV Light kunde inte öppna filer
- Onödiga omritningar av skärmbilden togs bort

10.0.0.29 (2016-06-03)

- Startsidan försvinner när man öppnar ett dokument
- Flera nya kommandon på Arkivmenyn

10.0.0.28 (2016-05-19)

- Buggar i tidsdiagram, varaktighetsdiagram, histogram och xy-diagram fixade
- Enheten saknades vid ttd-import
- Det gick inte att stoppa en Tiny som väntar på fördröjd start

10.0.0.27 (2016-05-09)

- Buggar i PC-Logger driver fixade
- Dubbelklick i tidsdiagram och infotabell
- Join identical channels

10.0.0.25 (2016-04-12)

- Uppdatering möjligt utan manuell avinstallering. Gäller kommande versioner.
- Svensk översättning klar
- Tinytag Explorer import fungerar
- GPRS import på dubbelklick, alla importerbara filer går att dra och släppa på startfönstret
- Serieport hantering förbättrad, Bluetooth skall inte längre sega ner
- Licens kan registreras för alla användare

 

Vad är skillnaden mellan de olika uppdateringarna av äldre EasyView?

 

Uppdatering av äldre EasyView versioner:

Hur gör jag?


 1. Avsluta EasyView (Har du 5.7 ska du avinstallera den versionen du har)
 2. Välj rätt huvudversion (har du 5.6 kan du bara ladda ner uppdateringar som gäller för 5.6)
 3. Kör ServiceXX.exe
 4. Klart!

 

Förutsättningar


Det måste finnas en registrerad version av EasyView på er dator.

Uppdateringarnas två första versionssiffror måste vara samma som era två första versionssiffror (5.1, 5.5, 5.6, 5.7 osv.)

Har du en äldre version av programmet eller vill göra en komplett uppgradering till senaste versionen? Det finns många fördelar med senaste versionen av programmet. Kontakta oss för prisuppgift.

 

LÄSA EASYVIEW-FILER


VIll du läsa EasyView-filer, men har ingen licens. Ladda ner EasyViewer 5.7 här.

Med EasyViewer kan du titta på filer, men inte göra några ändringar eller annat.

 

Gratis uppdatering av den version du redan har

En uppdatering ordnar kostnadsfritt förbättringar i programmet EasyView. Den rättar till och gör mindre fixar i programmet.

Tjänsten är endast tillgänglig via internet.
 

Version 5.7


EasyView 5.7.5.3 Ladda ner

OBS! Avinstallera ditt EasyView innan du laddar ner den nya versionen. Du måste ha ditt serienummer tillhands. Detta gäller enbart om du har 5.7.

 • Snabbare datatabell med stora filer
 • Bläddra med tangentbordet i datatabellen
 • Nu finns linjärregression i XY-diagrammet.
 • Serienummerverifikationen i installationen är omgjord för Windows 7.
 • Excel-import fungerar nu om man har samma tid i flera rader.
 • Omflyttade flikar i tidsdiagrammet sparas nu.
 • Tidsdiagrammet kan nu även visa bara punkter utan linjer.

Använder du EasyView 5.7 och Windows 10, men är inte administratör?

Ladda ner denna fil. (5.7.3.3)


Version 5.6


EasyView 5.6.4.2 Ladda ner

 • Rättningar vid kopiering av datatabell


Version 5.5


ladda ner: ENG SWE NLD

 • Stöd för nya PC-Loggers 3100i och 3150i.
 • Ny Realtidsklient kör OPC/DDE i separat tråd. (Tappar ej värden då UI tråden är 'upptagen'). Implementationen är så tolerant som möjligt.
 • Filassocieringsproblem av .ezv-filer åtgärdade.


Version 5.1


ladda ner: ENG SWE | NLD

 • Vissa nya och reparerade Tinytags returnerar version 2.3 vilket EasyView nu accepterar.