q

Logistik och transport

Dataloggning och mätning inom logistik och transport

För att vara säker på att slutprodukterna är av bästa kvalité behöver förhållandena under lagring och transport verifieras. När känsligt gods hanteras är temperaturövervakning ofta ett måste. Ibland får sändningen inte utsättas för otillåten luftfuktighet, stötar, vibrationer eller acceleration. För att kontrollera att sändningen inte öppnats kan även ljus mätas inne i den förslutna förpackningen. Idag kan man enkelt mäta, dokumentera och fjärravläsa allt detta med hjälp av Intabs dataloggers.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV


Att mäta är bevis vid tvistefrågor

I tvistefrågor kan man med hjälp av dataloggers styrka och bevisa hur förhållandena i lagrings- och transportkedjan varit. Detta är viktigt i transporter med såväl lastbil som tåg, flyg och båt samt i branscher som tillverkning, livsmedel, läkemedel och för museer.

 

Mätning av temperatur med dataloggers

Att mäta och övervaka temperaturer är viktigt under kyl- och frystransporter, i lagerutrymmen, storkök och livsmedelsbutiker. Man kan behöva mäta allt från enstaka temperaturer till flera hundra mätpunkter spridda över ett stort område. Det finns möjligheter att fjärravläsa eller mäta på plats. Ni kan också mäta kärntemperatur i produkter och inne i slutna förpackningar. Förhållandena för djur- och boskapstransporter visas genom mätning av temperatur under resan. Även luftfuktighet och koldioxidhalten kan mätas när de har betydelse för djurens välbefinnande.

Vanliga produkter inom logistik

Man kan mäta det mesta

Vid tillverkning, i känsliga processer, av t.ex. läkemedel och livsmedel kartläggs inte bara temperatur men även ljus, tryck, relativ luftfuktighet och andra parametrar. Vid förvaring av vissa torrvaror får t.ex. inte luftfuktigheten vara för hög. Liknande gäller museiföremål, konst och känslig elektronik. För bevarandet spelar ofta både luftfuktighet, stötar, vibrationer och ljus en avgörande roll. 

 

Smart sätt att ha koll på när ett paket bryts eller försluts

Genom att mäta ljus får du bra koll på när en förpackning öppnas eller försluts. Du kan i mätningen se exakt vilken tid förpackningen öppnades och förslöts. De tillsammans med andra mätningar ger mycket information om hur väl produkterna hanterats.

Transport av livsmedel

Livsmedelsverkets föreskrifter

Många livsmedel håller för höga temperaturer när de når butiker och storhushåll, konstateras det i Livsmedelsverkets PIK-rapport 2001 (Projektinriktad Kontroll). Livsmedelsverket har gjort flera kontroller av transportfordon för livsmedel och funnit att endast en tredjedel av kylvarorna och ca hälften av frysvarorna höll föreskriven temperatur. Det finns idag ett stort intresse från transportnäringen att säkra rutinerna genom temperaturövervakning i transporterna. Genom att mäta med dataloggers får man tydliga bevis på förhållandena i kylkedjan.
 

Mätning under frysförvaring och frystransport

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter skall djupfrysta livsmedel alltid hålla en temperatur på –18°C eller lägre.Hållbarheten kan förlängas genom att sänka förvaringstemperaturen ytterligare. För att bibehålla kvaliteten är det viktigt med obruten fryskedja med låg och jämn temperatur. Om temperaturen varierar mycket kommer det vatten ur produkterna som bildar snö och is inuti förpackningarna. Det gör att produkterna torkar och att slutkvaliteten försämras. För att undvika uttorkning är det alltså viktigt att temperaturen är både låg och jämn.

Enligt föreskrifterna från Livsmedelsverket skall alla utrymmen för transport, lagring och förvaring av djupfrysta livsmedel vara försedda med mätutrustning som registrerar den lufttemperatur som livsmedlen utsätts för. Mätresultaten skall dokumenteras, dateras och arkiveras i minst ett år. Detta är en enkel och vanlig uppgift för Intabs dataloggers.I transporter ska mätning ske på tre ställen - vid förångarens utblås och returintag samt i takhöjd en meter från bakdörren.

Vid lastning och lossning ska produkttemperaturen kontrolleras i varje varuparti. Mätresultaten ska registreras och arkiveras. Antalet mätningar bör vara så många att en god bild av förhållandena kan erhållas.
 

Riktlinjer för mätning i livsmedelstransporter

Rekommenderat samplingsintervall i en livsmedelstransport är fem minuter vid transporter mindre än 24 timmar. Är transporten över 24 timmar, men mindre än sju dygn, ska samplingsintervallet vara 15 minuter. Vid transporter som sträcker sig över sju dygn bör sampling ske en gång i timmen.

Transport av läkemedel

Mäta med dataloggers inom läkemedelsindustrin

Flera av Sveriges stora läkemedelsföretag har under många år använt Intabs loggers. De skickar med en liten logger i varje sändning för att kontrollera att temperaturen har hållit sig inom specifikation under resan. 

Förvaring av läkemedel kräver noggranna kontroller. Om du vill mäta på flera olika ställen på en gång så finns det flera möjligheter. Man kan mäta trådlöst med radiologgers, via nätverket, genom att dra kabel. Har man färre mätpunkter och kanske vill att varje mätplats skall ”leva sitt eget liv” brukar Intabs små Tinytags vara bra. Här finns som exempel Tinytag View 2 som har display, så att man kan se den aktuella temperaturen, samtidigt som loggern registrerar temperatur och/eller den relativa luftfuktigheten.

 

Vanliga produkter inom logistik


Läkemedelsverket skriver om läkemedelstillverkning:
”Produkterna skall konstrueras, tillverkas och förpackas på ett sådant sätt att deras egenskaper och prestanda vid avsedd användning inte påverkas ogynnsamt under de lagrings- och transportförhållanden.”
 

Genom att mäta ljus får du bra koll på när en förpackning öppnas eller försluts. Du kan i mätningen se exakt vilken tid förpackningen öppnades och förslöts. De tillsammans med andra mätningar ger mycket information om hur väl produkterna hanterats.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV