q

Certifikat & diplom

INTAB ÄR CERTIFIERADE ENLIGT NYA ISO 9001:2015 & 14001:2015

 

     

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

Sigillet är utfärdat av UC AB. 

AAA är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. För att få den högsta kreditvärdigheteten krävs att aktiebolaget har en omsättning på mer än två miljoner och har varit verksamt i minst tio år. Bolaget ska dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.  
Här kan du läsa mer om Trippel-A.

 


 

Klicka här för att se certifikatet större. 

 

POLICY

Vi arbetar långsiktigt utifrån våra kärnvärden. Vi har stort fokus på att tillhandahålla hög kvalité och fin driftsäkerhet. I kombination med detta ställs god användarvänlighet och stort engagemang till ert förfogande. I linje med era behov och önskemål hjälper vi gärna till att hitta professionella mätlösningar för varje bransch. Vi tillhandahåller även rådgivning och utbildning.

Våra värderingar:

 • Enkelhet
 • Kvalité
 • Respekt
 • Integritet
 • Lojalitet
 • Engagemang
 • Miljö och Hälsa
 • Ärlighet
 • Ständig förbättring


KVALITET

Intabs kvalitetsarbete är baserat på vår tradition att leverera mättekniska IoT-lösningar och dataloggers enligt kundernas krav och önskemål. Våra produkter och tjänster ska karaktäriseras av hög kvalitet. Vi ska även sträva efter att överträffa kundernas förväntningar och värna om deras integritet. Nyckeln till förtroende är att leverera rätt analysutrustning samt rådgivning som stämmer väl med kundernas önskemål. Vi åter oss att följa tillämpliga krav ifrån våra kunder. Vi ska leverera bra teknik och information inom utlovad tid. Vår verksamhet utvecklas genom dialog med kunderna där vi tar hänsyn till önskemål och synpunkter.

MILJÖ & HÄLSA

Intabs miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle. Vi arbetar med att förebygga onödig miljöpåverkan och ständigt förbättra oss. Detta innebär t ex att:

 • Våra dataloggers används för att mäta och på så vis också minska energiåtgång, utsläpp och annan miljöpåverkan.
 • Vi prioriterar kvalité. Utrustning från Intab ska hålla länge. Det finns en vinst i att varje användare lär känna sina instrument genom regelbundna kalibreringar och bra analyser av mätresultaten. På så sätt får våra användare ut mer exakt och intressant data ur instrumenten och ökar kvalitén på sina mätningar.
 • Material väljs med hänsyn till miljön. I vår tillverkning förekommer inte skadliga utsläpp eftersom vi inte arbetar med den typen av verksamhet. Avfall förekommer i små mängder som sorteras och omhändertas för återvinning. Vi följer givetvis gällande lagar och förordningar i miljölagstiftningen.
 • För våra lokaler har vi en värmepumpsanläggning. Uppvärmningen av fastigheten sker därmed i huvudsak av bergvärme.