Lantbruk

Titel Företag Bransch
8 av 10 kaniner föredrar Tinytag Bedgebury National Pinetum Lantbruk
Bryggeriet som förstår vikten av bra kvalitet Timothy Taylor Lantbruk
Livsmedel
Logistik & transport
Industri
Djurens hälsa kontrolleras med MSR-loggers Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station Lantbruk
Förbättrar produktionen på vingård University of Birmingham Lantbruk
Livsmedel
Hjälper dig att hitta värdet i mätdata - Elektroniktidningen Inomhusklimat
Energi
Kyrkor
Vatten
Medicin
Lantbruk
Livsmedel
Logistik & transport
Museer & slott
Industri
Intabs MSR-logger användes i Discovery Channel Discovery Channel Lantbruk
Kartläggning av sömn hos hästar med MSR-logger Lantbruk
Klimat i djurtransportbil Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Lantbruk
Logistik & transport
Loggade temperatur hos 150 år gammal ål Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Vatten
Lantbruk
Längst söderut någonsin för en Tinytag? Vatten
Lantbruk
Mäter temperatur i avfallsanläggningar, tjälen i marken och under skeppet Vasas betongfundament Luleå Tekniska Universitet Lantbruk
Temperatur- och fuktmätning i bikupor Lantbruk
Temperaturmätning hjälper till att bevara havssköldpaddan Universitetet i Exeter Lantbruk
Temperaturmätning hos arktiska fåglar Lantbruk
Temperaturmätning i betstukor Tidningen Betodlaren Lantbruk
Temperaturövervakning i sötvattendammar Lantbruk
Tidningsartikel: Med 30 års erfarenhet av datainsamling Tidningen Bygg och Fastighet Inomhusklimat
Energi
Lantbruk
Museer & slott
Tinytag i forskningsprojekt i Himalaya The International Centre for Integrated Mountain Development Lantbruk
Trådlös övervakning för effektivare odling Lantbruk