Samplingshastighet vid onlinemätning

Det är möjligt att mäta online, alltså få mätdata direkt in i datorn, med MSR-loggers. Samplingsintervallet vid onlinemätning är en sekund. Detta är inte justerbart. Det är möjligt att göra onlinemätning med samtliga sensorer.