Rengör fuktgivare

Extern temp-fuktgivareFuktsensorn på Tinytag kan försiktigt rengöras med avjoniserat vatten, ej ispropanol eller dylikt.

Lämna aldrig några elektriskt ledande rester på sensorn. Låt den torka i ett varmt och torrt utrymme efter sköljning.