q

Rådgivning

Nedan finner du intressant läsning om mätningar inom olika områden. Du kan även få tips och idéer om kalibrering, populära dataloggers, läsa avhandlingar och användarexempel. Vill du få skräddarsydd rådgivning och hjälp för just din mätning, besök vår utbildningsida för mer information.

 

Energi

Hitta eltoppar, eltjuvar och energiläckage på ett smidigt sätt.

Inomhusklimat

Mätning av temperatur, koldioxid & luftfuktighet inomhus.

Utomhusklimat

Att mäta utomhus kräver mätinstrument som tål väder och vind.

Industri

Minimera dyra driftstopp och analysera komplexa system.

Muséer & Slott

Bevarandet av kulturhistorikska föremål och byggnader.

Kyrkor

Det finns många aspekter att ta i beaktning för att bevara och spara.

Logistik/transport

Kvalitetetssäkring av hela leveranskedjan. Vibration, ljus och temperatur är exempel.

Livsmedel

Temperaturkontroll är viktigt vid förvaring av livsmedel för kvaliteten.

Läkemedel

Hygien- och kvalitetskrav är höga på läkemedel och dess omgivning.

Vatten

Mät i alla typer av vatten, t.ex diskmaskiner, vattendrag eller fiskodlingar

Lantbruk

Mark, lager och i djurhållning är några platser som behöver mätas.

Lekplats

Säkerheten är viktig när det gäller lekredskap.

Kompost

Temperaturen är viktig vid kompostering. Arbetet effektiviseras vid mätning.

Kalibrering

Hur mäter ert instrument och varför kalibrerar man sina loggers? Läs mer