Hur många bytes är varje mätvärde i MSR-loggers?

Varje mätvärde är fyra bytes.