q

Vatten

Dataloggning och mätning inom vatten fiskerinäringen

Intab har under många år tillhandahållit utrustning för vattenmätningar. Mätningarna kan genomföras i alla typer av vatten: åar, älvar, sjöar och ute till havs. Mätningar kan genomföras även i exempelvis avloppssystem och på rörledningar. 

 

Forskning och kontroll

  • Fiskeodlingar
  • Sportfiske
  • Trålfiske
  • Vattendrag
  • Mark och på fjäll

Kvalitet och tillsyn

  • Vatten och avloppssystem
  • Diskmaskiner
  • Kranvatten
  • Utsläpp och föroreningar

Kranvatten

Temperaturen på tappvatten har stor betydelse för hygien och hälsa. Kallt vatten ska vara kallt eftersom det är ett livsmedel, men det ska också vara kallt för att minimera risken för tillväxt av mikroorganismer på installationerna. Det är därför av stor betydelse att installationerna placeras så att kallvattnet inte blir uppvärmt. Tappkallvattnet ska klara av att vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C. För att mäta temperatur på rör på utsatta ställen har vi en termistor prob som går att att koppla till Tinytag loggers med eller utan display. 

Varmt vatten ska vara så varmt att man kan använda det för personlig hygien och hushållsändamål. Det varma vattnet får dock inte vara så varmt att man riskerar att skålla sig, men det får inte heller vara så kallt att det finns risk för tillväxt av mikroorganismer. För varmvatten gäller att ledningssystemet för varmvatten inklusive om det finns varmvattencirkulation inte ska understiga 50 ˚C.  

För låga varmvattentemperaturer kan utgöra en risk för att bakterien Legionella tillväxer i vattensystemet. Temperaturen bör inte understiga 50 grader i någon del av installationen i flerfamiljshus. Om fastigheten har en varmvattenberedare bör temperaturen i denna inte understiga 60 grader. Kontroll sker vanligtvis vid tappställen och i undercentralen i fastigheten.

 

Fiskodlingar

För att övervaka förutsättningarna för fisken fjärrmäter man ofta med Intab Wireless System och GPRS-loggers. Loggers används för mätningar av syrehalt, salthalt, strömmar, vindhastighet, pH och temperatur i odlingarna i både Norge som Sverige. 

 

Fiskare

Trålare använder regelbundet Intabs Tinytag Aquatic för att utforska nya 
fiskeområden i djupvatten. Man mäter temperaturer när man söker specifika fiskarter.

 
 

Miljön

Man arbetar för att minska miljöpåverkan. Kraven på miljödokumentation ökar och det är resurs- och kostnadskrävande. Därför är det viktigt att hitta bra system för insamling av olika data. Intab har under många år tillhandahållit utrustning för vattenmätningar. Mätningarna kan genomföras i alla typer av vatten: åar, älvar, sjöar och ute till havs.

 

Diskmaskiner

Håller diskmaskinen temperaturen? Intab har en logger som är utvecklad speciellt för detta. Tinytag Splash kan mäta 

varmare vattentemperaturer och är snabb. Den tål att åka med i disken. 

 

Tvättmaskiner

Bäddutrustning, linne, handdukar och textil städutrustning bör helst tvättas i temperaturer över 70 °C, för att minska risken för smittspridning. Detta kan uppnås om tvätten skickas till ett tvätteri. Används hushållstvättmaskiner bör tvätten tvättas i lägst 60 °C med direkt efterföljande torktumling. För att garanera dessa temperaturer bör detta mätas. I mätanalysen kan man då se hur länge en viss temperatur har uppnåts, för att då kunna dra slutsats kring hygien.

 

Avlopp

Doseringskontroll i system för avloppsrening

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV