Kalibrering & service

Alla mätinstrument förändras med tiden. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum kalibrera sin logger.

Nogrannhet är en färskvara

En kalibrering innebär att man kontrollerar hur loggern mäter jämfört med en känd referens. Detta är viktigt för att dina mätningar ska bli tillförlitliga. En loggers noggrannhet ändrar sig med tiden, bland annat beroende på vilken miljö de vistas i.

Hur ofta eller hur noggrann kalibrering som krävs beror på vilken verksamhet och vilka krav man har på det man kontrollerar. Vid mätningar i hårt kontrollerade branscher väljer många att kalibrera varje år eller oftare (fukt var sjätte månad). I andra branscher får ofta erfarenheten styra.

Viktigt för att bevisa korrektheten

Att kalibrera sina loggers är viktigt att göra, även om man inte har några branschriktlinjer som säger att detta är ett krav. Det är lättare att bevisa att en mätning stämmer om loggern har ett giltigt kalibreringsbevis. Efter mätningar på exempelvis en skola kan det vara bra att visa upp ett bevis på att loggern faktiskt mäter rätt vid redovisning av resultaten.

info om vår service Viktig info inför kalibrering Alternativ för tinytag-kalibrering