Kalibrering & service

Noggrannhet är en färskvara

Alla mätinstrument förändras med tiden. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum kalibrera sin logger.

Vanliga frågor kring kalibrering

En kalibrering innebär att man kontrollerar hur loggern mäter jämfört med en känd referens. Detta är viktigt för att dina mätningar
ska bli tillförlitliga. En loggers noggrannhet ändrar sig med tiden, bland annat beroende på vilken miljö de vistas i.

Viktigt för att bevisa korrektheten

Att kalibrera sina loggers är viktigt att göra, även om man inte har några branschriktlinjer som säger att detta är ett krav.
Det är lättare att bevisa att en mätning stämmer om loggern har ett giltigt kalibreringsbevis. Efter mätningar på exempelvis en skola
kan det vara bra att visa upp ett bevis på att loggern faktiskt mäter rätt vid redovisning av resultaten.

info om vår service  tinytag-kalibrering