Kalibrering & service

Information om kalibrering och service hittar du under Tjänster.

Alla mätinstrument förändras med tiden. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum kalibrera sin logger.

Hur ofta eller hur noggrann kalibrering som krävs beror på vilken verksamhet och vilka krav man har på det man kontrollerar. Vid mätningar i hårt kontrollerade branscher väljer många att kalibrera varje år eller oftare (fukt var sjätte månad). I andra branscher får ofta erfarenheten styra.

kalibrerings- och servicedokument

Här kan du läsa mer om kalibrering och service.
Se skillnaderna mellan de olika alternativen för kalibrering av Tinytag här