Energi

Dataloggning och mätning av elförbrukning

Med dagens elpriser är energi en stor utgiftspost. Därför är det värdefullt att kunna minska elförbrukningen till ett absolut minimum. Hur gör man det? - Jo, man behöver ta reda på var och när energin använts. Fastighetens elmätare räcker då inte långt vid energikartläggning.

Genom att mäta med strömtänger och logga (registrera) mätvärdena, kan man följa elförbrukningen under dygnens gång. När man sedan analyserar resultatet är det lätt att hitta tidpunkter för eltoppar, eltjuvar och energiläckage. Därmed är det sedan enkelt att vidta åtgärder och sänka elkonsumtionen, alltså energioptimera.

Hyra av dataloggers

Nedan följer några exempel på mätningar inom energiområdet:

 • Effektivisera utnyttjandet av maskiner.
 • Mäta strömförbrukning på maskiner, kylar och frysar.
 • Felsökning av automatiksystem.
 • Nattsänkning, optimering av energiåtgången.
 • Värmeåtervinning, ta tillvara spillvärme.
 • Loggning av elmätarens pulser, dvs. elförbrukningens fluktrationer.
 • Flödes- och temperaturmätning i fjärrvärme- och fjärrkylanläggningar.
 • Undvika extrema förbrukningstoppar/effekttoppar.
 • Fördela laster i elnätet.
 • Ta reda på vad en luftvärmepump drar och ger.
 • Ta reda på gångtider vid effektmätning.
 • Kontrollera huvudsäkringen och eventuellt sänka den för att få en lägre fast avgift.
 • Minska total elförbrukning.

 

Fler alternativ för elmätning        Intabs Energilogger

Driftstopp

Driftstopp i produktion, värme-, ventilations- och styrsystem kan vara mycket kostsamt. Därför är det viktigt att snabbt hitta och åtgärda felen. För att övervaka och felsöka på maskiner i produktion, kyl- och värmesystem behöver man ofta mäta mycket snabbt. PC-logger 3150i och MSR är framtagna för att registrera snabba förlopp och är vanliga hjälpmedel vid felsökning. Triggfunktioner gör det enkelt att finna plötsliga förändringar i signalerna. På så sätt finner man felkällorna och kan åtgärda direkt.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV


Inomhusklimat

Genom temperaturmätning i lokaler, lager, hyreshus och fabriker kan man justera in driftsystemet så att temperaturerna blir ideala. Kan man sänka temperaturen någon grad kan man snabbt tjäna stora summor på uppvärmningen. Är nattsänkningen utnyttjad till fullo? Kanske kan man förlänga den något, sänka eller omfördela värmen. Med några dygns mätning får man snart besked.


Eltjuvar

Idag har det blivit vanligt att mäta strömförbrukningen på faserna för att optimera elförbrukningen. Ofta finns ”eltjuvar” som man bara kan upptäcka genom att logga strömförbrukningen över några dygn.


Miljön

Att elenergin utnyttjas effektivt har blivit allt viktigare. Vi har ju ett samhällsansvar för miljön.


Energideklaration

Att energideklarera byggnader är ett EG-direktiv som vi i Sverige tillämpar. Det innebär att vi ska arbeta för att få byggnader mer energieffektiva och komma med förslag på hur detta kan utföras. För att optimera och lära känna förutsättningarna i fastigheterna bör man mäta och registrera energitillförseln över tid. 

 

Industrier

I våra energitunga industrier är det viktigt att energioptimera. Ofta mäter man elförbrukningen på maskiner för att hitta elslukare. Med strömtångsloggers kan man följa elförbrukningen över tid och hitta tidpunkten för ett ”energiläckage”. Därmed är det sedan enkelt att vidta åtgärder och energioptimera.

 

Leasingalternativ Fler alternativ för elmätning

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV