Kalibrering & service

Information om kalibrering

Alla mätinstrument förändras med tiden, det gäller oavsett fabrikat och mätmetod. En fuktmätare påverkas till exempel av kemikalier, damm eller andra partiklar i luften. Eftersom alla mätare vistas i olika miljöer är det viktigt att ha kontinuerlig kontroll av varje enskild logger. Det är även viktigt med batteribyte.
 

Att avstå från att kalibrera sina mätare regelbundet kan bli dyrt. Vi mäter för att hitta fel och brister. Då måste man säkerställa att instrumenten man förlitar sig på visar rätt. Eftersom instrument förändras något över tid bör man regelbundet kontrollera sina mätare.
 

Ny logger

En ny logger från Intab håller den specifikation som uppges på hemsidan samt i våra manualer och broschyrer. Både upplösning och total osäkerhet finns specificerad.


Se upp

Det förekommer att kalibreringsintyg är bristfälliga eller bara en allmän specifikation. Det är därför viktigt att man kontrollerar vad man får för information i ett kalibreringsintyg. Vi på Intab utför och förlitar oss på spårbara kalibreringar. Vi har ett gott samarbete med ackrediterade laboratorier och arbetar med spårbara referensinstrument.

 

Spårbara kalibreringar 

Vi på Intab utför och förlitar oss uteslutande på spårbara kalibreringar. Vi har ett gott samarbete med ackrediterade
laboratorier och arbetar med spårbara referensinstrument.

Här kan du läsa om skillnaderna mellan en spårbar och en ackrediterad kalibrering.
 

Paket för temp- och fuktkalibrering

Hur ofta?

Hur ofta eller hur noggrann kalibrering som krävs beror på vilken verksamhet och vilka krav man har på det man kontrollerar. Vid mätningar i
hårt kontrollerade branscher som t.ex. läkemedel, väljer många att kalibrera varje år (spänning, ström och temperatur) eller oftare (fukt var sjätte månad).
I andra branscher får ofta erfarenheten styra hur ofta man kalibreringar. Vanligast är en gång per år.


Många års erfarenhet

Intab har många års erfarenhet och kan erbjuda kvalificerade kalibreringar. Det går fint att kalibrera både nya och gamla instrument.
Med nykalibrerade enheter bifogas ett certifikat som visar loggens uppmätta resultat enligt jämförelser med spårbara referensinstrument.


Kalibreringspåminnelse

Du får själv hålla ordning på när nästa kalibrering ska göras. Intab skickar e-post när det är dags och du behöver bara sända in dina instrument så sköter vi resten.


Gör så här:

Sänd din logger till Intab för kalibrering. Enklast är att fylla i servicedokumentet under kalibrering av respektive logger här till
höger och bifoga när ni sänder in loggrarna för kalibrering. I annat fall, svara på frågorna nedan skicka med i paketet med loggrarna till Intab.

  • Vilka loggers skall kalibreras, typ och serienummer.
  • Vid vilka punkter du önskar kalibrera.
  • Om det är något annat du vill ha gjort.
  • Hur ofta du vill ha vår påminnelse så du kan sända in dem då.
  • Till vilken adress vi skall sända påminnelsen.


Har du frågor eller funderingar Kontakta oss så hjälper vi dig!

 

Information

Kalibrering av Tinytag

Här kan du se inom vilka gränser du kan kalibrera. Läs mer

Testa noggrannheten på din Tinytag

 

Kalibreringsdokument:

 

Referensinstrument 

Våra referensinstrument består av Wavetek 1281, Aoip 8310, Pt-100 element.

Ordlista

Förklaringar av tekniska termer