Hur länge räcker minnet i min MSR-logger?

I start och tömningsprogrammet för MSR kan man under "Prediction" se hur länge loggerns minne räcker med och utan SD-kort.