Support / Nedladdningar / Uppdateringar äldre EasyView

Nedladdningar

EasyView 5.7


Snabbare datalista

Datalistan snabbare med stora filer.

Bläddra med tangentbord

Bläddra i datalistan med tangentbord.

Serienummerverifikation

Serienummerverifikationen i installationen är omgjord för Windows 7.

Linjärregression

Linjärregression i XY-diagrammet.

Export och import

Excel-import fungerar även om man har samma tid i flera rader.

MSR

Support för MSR-loggers. Läs filerna och analysera datan i EasyView.


Tidsstämplade data

Mätdata som inte har konstant tidsavstånd placeras nu in i datatabellen med sin tidsstämpel. Detta innebär att tabellen inte visar interpolerade värden.

Medelvärdesbilda i tid i stället för antal

Man kan nu, oavsett antal värden och olika intervall, medelvärdesbilda över angett tidsintervall. Man kan med andra ord få t.ex. dygnsmedelvärden även om det finns olika många värden under periodens olika dagar.

 

EasyView 5.6


Tinytag på Auto

Äntligen funktionen som gör att man inte behöver tänka på vilken port din Tinytag är ansluten till. Extra bra då man använder USB-kabel. Läs mer


Installation

Numera installation med hjälp av MSI som möjliggör att själv välja vilka komponenter som skall installeras. IT-Administratörer kan nu skapa installationer för användare. Det fungera så att installationen startas med en /a-swich på kommandoraden. Windows Installer skapar då inte en körbar installation utan bygger ett installationspaket på en server. Detta  möjliggör installation från servern. Serienumret måste vara det samma som administratören angav vid installationen på servern.

Vill man installera utan att behöva ange serienumret behövs ett installationspaket som Intab packar åt respektive användare efter förfrågan.


Bättre utskriftshantering

Omarbetat stöd för skrivare. Tex. Utskrift från olika fack på skrivare skall nu fungera. Färglaserutskrifter skall också fungera.


Ny Gemini (Tinytag) drivrutin

Stöd för nya typer av Tinytag
Mindre känslig för störande bakgrundsprogram (tex. virusprogram)


Drivrutin för Comet-loggers.

Nya loggersystemet Comet stöds numera av EasyView


GPRS-import

Importera dina mätdata direkt ifrån GPRS-loggers. För att kunna presentera mätdata på ett bättre sätt och även göra beräkningar(Pro).

 

Övriga nyheter

ÄNDRINGARRev 5.7.5.3 (14-02-19)

- Uppdatering av datalistan vid online-mätningar.


Rev 5.7.5.2 (14-02-12)

- Kunde inte hantera MSR-filer med 1600/sek mätningar.


Rev 5.7.5.1 (14-02-05)

- Scrollning av datalistan fungerade inte med GPRS-filer.


Rev 5.7.5.0 (13-12-02)

+ Datalistan snabbare med stora filer + Bläddra i datalistan med tangentbord

Rev 5.7.4.2 (12-10-24)

- Ändrat format på linjär regressionens resultat
 

Rev 5.7.4.1 (12-10-04)

- XY-diagram egenskaper saknade linjär regression på engelska
 

Rev 5.7.4.0 (12-09-28)

+ Linjär regression i XY-diagram
- Problem med ogiltigt serienummer vid installation på Windows 7
- Excel-import kraschade när man hade samma tid i flera rader
- Omflyttade flikar i tidsdiagrammet sparades inte
- Tidsdiagram kraschade när man ville visa bara punkter utan linjer

 

Rev 5.7.3.3 (11-12-14)

- Rättningar i datatabell, import och PC-logger
- Transformationer i projekt
- CME ValueReport import


Rev 5.7.2.3 (10-11-05)

- Snabbare visning av tidsstämplad data


Rev 5.7.2.2 (10-10-21)

- Rättningar i hantering av tidsstämplad data


Rev 5.7.2.1 (10-10-06)

- Import av stora filer med tidsstämplad data fungerar


Rev 5.7.1.2 (10-04-19)

- Kopiera datatabell fungerar


Rev 5.7.1.1 (10-04-15)

Datareduktion i datatabell baserad på tidsintervall
- Medelvärde på tidsstämplade kanaler var fel


Rev 5.7.1.0 (10-04-07)

Support för CME Value Report


Rev 5.7.0.2 (10-03-18)

- Rättningar angående formelhantering


Rev 5.7.0.1 (09-10-18)

Support för MSR filer


Rev 5.6.4.2 (09-06-01)

- Kommentarer fungerar att skriva
- Kopierad datatabell blir rätt


Rev 5.6.4.1 (09-01-13)

- Multimeter fungerar med "Gemini Tinytag på Auto"


Rev 5.6.4.0 (08-12-08)

Enklare hantering av Tinytags med hjälp av "Gemini Tinytags på Auto"


Rev 5.6.3.0 (08-02-26)

iButton drivrutin
Stöd för nya Comet-sensorer
- COMportar med nummer över 9 hittas.
- Fel siffror vid GPRS-import
- Utskrifter skall fungera bättre även om man väljer annat format eller annat fack på printers.
- Larmplugin hanterar COM-portar bättre
- Publishern kan skapa .gif bilder

 

Rev 5.6.2.0 build 8 (2007-08-23)

+ Stöd för nya Comet-sensorer

 

Rev 5.6.2.0 build 6 (2007-07-03)

- EasyCall fastnar i 30 minuter när en gprs-fil inte hittas på ftp-servern
- EasyCall: felmeddelande kom i Messagebox isf högerfältet

 

Rev 5.6.2.0 build 4 (2007-06-04)

- Fel siffror vid GPRS-import

 

Rev 5.6.2.0 (2007-04-11)

+ iButton drivrutin
- DDE-problem i Mörrum fixad
 

Rev 5.6.1.1 (2007-03-01)

- Manualer och hjälpfiler nu med i installationen (swe, Eng, Nld, Deu)


Rev 5.6.1.0 (07-03-01)

Anpassad för nyare operativsystem (Windows 2003, Vista, 7)
Drivrutin Comet
GPRS import
Installation via MSI
Språkval
Comportar upp till 32 avsöks
- Tinytag RH finns nu inställning för att den inte skall skall gå över 100%
- PC-Loggers utan mätområdesval med termoingångar hanterar termotyp rätt.
- DDE klient klarade inte Excelkompatibla DDE-länkar.
- Om importen inte kan avgöra datumformat väljs Europeisk standard som default.
- EasyCall kunde inte skapa nya filer utan att bygga på en befintlig

 

Rev 5.6.0.2 (2006-07-07)

- Tinylogger RH finns nu inställning för att den inte skall skall gå över 100%


Rev 5.6.0.1 (2006-05-01)

+ Installation via Microsoft installer(MSI)
+ Filer med ändelsen .gprs associeras till EasyView 5.6.
- PC-Loggers utan mätområdesval med termoingångar hanterar termotyp rätt. 


Rev 5.6.0.0 (2004-01-28)

+ GPRS Logger på Url - Ny drivrutin tillagd.
+ COM-portar avsöks upp till COM32.
+ Tyska, Engelska, Svenska, Holländska.
+ SetEasyViewLocale - tillåter ändring av språket i EV's användargränssnitt. Finns tillgängligt via startamenyn.
+ Installationen kräver administratörsrättigheter, meddelar om detta saknas.
+ Klistra in, tillagd som högerklicksval i diagramvyn.
- DDE klient klarade inte Excelkompatibla DDE-länkar.
- Om importen inte kan avgöra datumformat väljs Europeisk standard som default.
- EasyCall kunde inte skapa nya filer utan att bygga på en befintlig.


Rev 5.5.1.5 (03-09-10)

Stöd för nya PC-Loggers 3100i och 3150i.
Ny Realtidsklient kör OPC/DDE i separat tråd. (Tappar ej värden då UI tråden
är 'upptagen'). Implementationen är så tolerant som möjligt.
- Filassocieringsproblem av .ezv-filer åtgärdade.
- Processdiagrammets bakgrundsbild publicerades inte av publisher.
- Processdiagrammet klarar wmf bilder.
- ACR: Konfigurationsdialogen utbytt till dialog relevant för EasyView. Wizard.
- Problem med axeluppdatering vid byte av transformationsenhet åtgärdat.
- Varaktighetsdiagrammet uppdateras nu vid byte av tidsdiagramsflik.
- Import av tvåkanals tinymätningar ger nu rätt enhet.
- Senaste sökvägen till formelpaket sparas nu.
- Beräkningsfel i formelpluginens funktion ATAN åtgärdat.
- Å,ä och ö i mättitel för tiny fungerar nu.
- EasyCalls mätplatsdialog fungerar nu.
- Det går nu bra att ändra benämning i larmpluginen.
- Flikar i tidsdiagrammet och infotabellen tillåter inte längre samma namn.
- Transformer som ändras vid mallstart från dokument fungerar nu.

Rev 5.5.1.4 

+ ACR (Smartreader) support. (Fullinstallation, ej via SP)
+ Ny OPC browser med lägre krav på korrekt funktionalitet hos OPC-servrar.


Rev 5.5.1.3 (03-02-28)

Funktion för import av Tinytagfiler tillagt (*.ttd)
Import av tidsstämplad data ignorerar på varandra upprepade värden.
- Transformen för en kanal sparad i versioner < 5.5 lästes inte in korrekt.
- Ny OPC-utforskare som undviker inkorrekt implementerade funktioner hos OPC-Servrar.
- Varaktighetsdiagrammet fungerade inte som det skulle. Ritade inte ut hela tidsintervallet.
- Auto-omstart av AAC-2F skapade bara tempfiler.
- Online-mätning med PC-Logger kunde krascha om man mätte med, min och max.
! Databasspegling (.mdb) av OPCServrar borttagen pga teknisk inkompatibilitet.

 

Rev 5.5.1.2

- Histogram och Varaktighetsdiagram fungerade inte med sammanfogade sensorer.
+ Ny utgåva med CAMUR (Protector A/S)
 

Rev 5.5.1.1 (03-01-02)

Ny kolumn tillagd i EasyCall (Senast lyckade försök).
- EasyCall fungerade inte. Fixat.
- Sammanlänkning av inspelningar med olika dt blev fel. Nollor lagts in i den glesare inspelningen.
- Mätdata försvann när man lagt till operatörskanal.

 

Rev 5.5.1.0

+ Drivrutin för ACR loggrar tillagd. (Endast manuell offline)
- Importen klarade inte textfiler där tidsformatet saknade sekunder.


Rev 5.5.0.15

- Mätning on-line med PC-Logger kunde tappa mätvärden om COM-porten blev "låst" korta stunder.
- Ny drivrutin för Tinylogger (1.3.0.3)
- Tomma operatörskanaler skapade icke öppningsbar fil.


Rev 5.5.0.14 (02-11-05)

- Om verktygsfältfilen Toolbar3.cfg blev korrupt kraschade EasyView vid programstart.
- Projekthanteraren hämtade inte inställningar från loggern vid tömning.


Rev: 5.5.0.13 (02-10-31)

Svensk version av nya Tinyltag-drivrutinen.
Tinytag kan nu programeras med lösenord.
- Kommentarpopup som hamnar på fel ställe och eventuellt orsakar krash fixat.
- Printerproblem med felaktig utskriftsyta på vissa printerdrivrutiner fixat.
- Felmarkerings fel (röd text) i formlerna fixat.
- Loggerhistorik vid intialanvändning av en logger fixat.
- Enskilt &-tecken fungerar i fliknamn.
- Import missade första raden om decimaler saknades men sen dök upp på senare rader.
- AM/PM accepterades inte i diagramegenskaper.
- Felet med att det alltid blev typ K i PC-Loggern fixat. Uppstod i 5.5.0.0 


Rev: 5.5.0.12 (02-10-09)

OPC Realtidsklient: Möjlighet att skapa lokal spegelserver i .mdb-format infört.
- OPC Realtidsklient: Inställning för browsning av OPC 1.0/2.0 saknades i Engelsk version.
- OPC Realtidsklient: Noder och taggar på samma nivå fungerade inte.


Rev: 5.5.0.10 (02-09-25)

OPC Realtidsklient: Dramatiskt förbättrad browsning och anslutningshastighet.
OPC Realtidsklient: Förlängning av signaler som inte ändrade sig ofta kunde dölja "riktiga" värden.
Drivturinen Gemini Tinytag fungerar nu med induktiva loggrar.
- "Floating point error" kunde i väldigt sällsynta fall uppkomma vid kurv-popup.


Rev: 5.5.0.4 Beta Final Release Candidate (02-06-20)

Support för PC-Logger 3100, 3150 (RTC V3022).
Ändrad katalogstruktur.
- "Viktningen" för hur en datarad tolkas i importen justerad. Klarar mer skräptext i dataraderna.
- Publicerades Processdiagrammet behövde den vara aktiv för att ändras.
- "Explorer-dialogen" vid val av sökväg sorterade ibland felaktigt.
- Interpolerar aldrig vid trappstegsgrafer.


Rev: 5.5.0.0 Beta Release 1 (2002-04-16)

NY Gemini drivrutin.
EasyView kan nu köras som "begränsad användare" i NT/2000/XP.
Sökvägsval i "Öppna" och "Projekthanteraren" har Explorer-utseende.
Positionslist tillagd.
Infotabellen kan vändas i X/Y. Kolumner blir rader etc.
Växla vy-placering. Infotabellen till vänster och plugins/tidsdiagram över och under.
Minutflagga tillagd vid "Autoflaggor".
Aktivering av plug-ins sker dynamiskt mot aktivt dokument. (Gäller ej då en server är aktiv)
OPC/DDE: Ny Realtidsklient (OPC/DDE) med smidigare hantering/redigering av mätpunkter. 
OPC: Automatiskt stöd för multipla grupper med intervall i anslutna OPC servrar.
OPC: OPC Dödband stödjs / kanal (Nödvändiga grupper skapas automatiskt).
OPC: EV-kanalers intervall är samma som OPC serverns uppdateringsfrekvens för grupp.
Möjlighet att ställa in utseende för ASCII-export (kopiera data).
Nytt "visa index istället för tid" val i datatabellen.
Vid nytt tabellavsnitt anpassas kanaler så det blir lika många i varje. 
'Tårta', 'Stapel' och 'Text' support i Processdiagram. 
Öppna: Sammanfoga till befintligt dokument, inte bara i nytt. (Ej till öppet dokument!)
Projekt: 'Töm till'/'Starta online i' befintligt dokument. (Ej till öppet dokument!)
Ny Process-rendering ger fungerande och snygg presentation även för onlinemätningar.
Ny XY-rendering ger fungerande och snygg presentation även för onlinemätningar.
XY snabbare.
Ny Histogram-rendering ger fungerande och snygg presentation även för onlinemätningar.
Ny Varaktighets-rendering ger fungerande och snygg presentation även för onlinemätningar.
Alla diagramplugins stödjer nu gummibandsaxlar och gummidiagram.
Flytande kommentarrutor i Tids-diagrammet (Tips - kopiera och klistra in från infotabellen!).
Flytande kommentarrutor i XY-diagrammet (Tips - kopiera och klistra in från infotabellen!).
Flytande kommentarrutor i Histogrammet (Tips - kopiera och klistra in från infotabellen!).
Flytande kommentarrutor i Varaktighets-diagrammet (Tips - kopiera och klistra in från infotabellen!). 
Auto-färdigställ funktion i formeleditorn via Ctrl.
Nytt länkmakro i tidsdiagrammets kommentartaggar: etc.
Processdiagrammet kan nu publiceras via Publisher PlugIn.
JPEG stöds för publicering.
Excel (.xls) dokument kan öppnas direkt (Kräver Excel 97 eller senare på datorn)
Projekthanteraren: 'Splitbar' mellan projektträd och infotext tillagd.
TABLE(r; n) -> Flerpunktstransform för formelpaketet. ('TABLEn.TXT' i programkatalogen)
Sidhuvud kan innehålla bild. ('logo.bmp' i programkatalogen)
kx m kolumn som visar N/A om tranform ej är aktiverad. Heter 'Transform' på svenska.
X/Y-diagram kan visa punkter istället för linjer.
Tinytag med helt minutintervall synkroniseras till hel minut vid tömmning.
Importen tillåter att importera som sekvensiell data. Mindre filstorlek. (Ignorerar tidskolumn)
- Projekthanteraren listar nu bara en katalognivå i taget.
- Befintliga dokument visade alltid "Spara doku.." då det öppnades.
- Tinytag: Larmnivå FML tar nu hänsyn till om '.' eller ',' skall användas.
- Frekvent använding av gula "popup"-fönster kunde få programmet att krascha.
- Formelkanaler visas inte längre i DiagramEgenskaper\Transform
- OPC-browser kommer ihåg senast laddade serverlistan.
- EasyView kunde skapa 0kB .gif-bilder på grund av minnesläcka.

 

Rev: 5.1.1.11 (02-09-25)

- Vissa nya och reparerade Tinytag returnerar ver 2.3 vilket EasyView nu accepterar.


Rev: 5.1.1.10 (02-08-07)

- Vid start av buffrad on-line med långt samplingsintervall kunde datorn hängas upp.


Rev: 5.1.1.9 (02-05-31)

- Vid misslyckad start av projekt kunde programmet krascha.
- Larm-pluginen fungerade inte med OPC-signaler.
- Larm-pluginens larmbox anslöt till COM-porten även om mätning inte pågick.


Rev: 5.1.1.7 (02-02-28)

- Gif-filer kunde inte skapas.


Rev: 5.1.1.6 (02-02-25)

- Projekt med PC-Logger 2100 hade fel i presentationen på kanal 8 och högre.
- Begränsningen på åtta öppna fönster borttagen.
- Transform fungerade inte för OPC/DDE i projekthanteraren.


Rev: 5.1.1.5 (02-01-16)

- Faxar, Printerportar och annat irrelevant visas inte längre under 'Arkiv\Anslutningar till...' i Windows 2000 & XP.
- Histogram minskar inte längre under pågående online-mätning.
- Loggerspecifik transform för Tiny onlinemätningar (Tinytag modulen) fungerar.
- Import av tvetydig tid/datum fungerade inte om de fanns i samma kolumn.


Rev: 5.1.1.4 (01-12-13)

- Nedersta raden i infotabellen skrevs inte ut om den inte syntet helt.
- Tusentalsavgränsare kunde inte tolkas i 'Egenskaper för diagram'.
- Delningslisten i formeleditorn ritades inte om vid omskalning.
- Egenskaper för 'Titel' gick till fel flik.
- 'Spara som projekt' vid start av ny OPC/DDE mätning fungerade inte korrekt.
- Klick på katalog i projekthanteraren fungerade ej. Felet introducerades av 5113.
- Importen kände inte igen % och Â%uFFFD som prefix på enheter.
- Formler sparades ibland inte vid ny onlineinspelning.


Rev: 5.1.1.3 (01-11-20)

- Buffrad on-line: Datareduktion och med/min/max mätningar fungerade inte.
- Öppnat dokument visar fel med/min/max.
- 'Öppna vy i nytt dokument' med tidsstämplad data ger bara 1 datapunkt.
- X/Y nu mycket snabbare uppritning vid tidsstämplade värden (import).
- Uppdateringsintervall och dödband i OPC-projekt sparades inte.
- Förhandsgranskning med x/y hänger sig.
- Klick på 'Auto'-knappen i ett projekt med PCLogger kraschade.


Rev: 5.1.1.2 (01-10-30)

- Import : Långt tidspan tolkades felaktigt..
- Import : Förbättrad enhetsigenkänning.


Rev: 5.1.1.1 (01-10-01)

- 'Ta bort' knappen i DDE/OPC egenskaper aktiverades aldrig.
- Uppdatera projekt sparade inte aktuella inställningar innan uppdatering.
- Importen kunde krascha om man importerade till en befintlig inspelning.
- Tidsstämplade data blev inte kopierad när man sammanfogade filer.
- Histogrammet hängde sig när en axel var 'spegelvänd'.
- Mellanslag innan tal filtrerades inte bort vid import.


Rev: 5.1.1.0 (01-09-20)

Importens formatigenkänning har byggts om och förbättrats. Importfiltret har därför tagits bort.
- XY-diagrammet ritades ibland inte ut korrekt.


Rev: 5.1.0.14 (01-08-17)

- EasyCall kunde krascha om man använde COM-port mot loggern istället för modem.


Rev: 5.1.0.13 (01-08-06)

- Online med 24:e kanalen på en AAC-2 visade felaktigt värde vid användning av projekt.
- Buffrad online kunde krascha efter någon timme om tömning skedde precis efter samplad omgång.


Rev: 5.1.0.12 (01-06-28)

- DDE-mätningar kunde ibland få felaktig starttid. Resulterade i en sluttid år 2034.


Rev: 5.1.0.11 (01-06-27)

Stöd för INTAB Larmbox 1.00 tillagt.
Intervallet för uppdatering vid buffrad on-linemätning kan väljas godtyckligt.
- Höjd säkerhet och återhämtning vid linjebortfall med buffrad on-line.
- Publisher tillade alltid .txt på textfiler. Kan nu vara godtycklig filändelse.
- Tusentalsseparatorn kan tas bort genom att välja 0 siffror i grupp i kontrollpanelen.
- .EZV-filen behöver inte sparas för att uppdatera ett projekt.
- Servicepacken tar numera bort tidigare .ezx-filer innan installation.
- Linjebredden vid utskrift av Varaktighetsdiagram och Histogram blev för tunn.
- Problem med att Tinydrivrutinen ibland väljer 4800 baud löst.
- Markörerna i diagrammet kunde ibland försvinna efter stop av on-linemätning.


Rev: 5.1.0.10 (01-05-31)

- Projekthanteraren krävde Internet Explorer 4.71 eller senare. IE4 är tillräckligt.
- Datatabellen trunkerade tidskolumnen då tusendelar användes.


Rev: 5.1.0.9 (01-05-29)

Högerklick på ett projekt ger möjlighet att skapa genväg för start, stop och töm på ditt skrivbord. Nya ikoner. 
(Kräver IE 4.71 >>)
Uppdatera projektets presentation bakvägen från färdigt dokument. "Redigera/Uppdatera projekt" tillagt.
Max fönsterantal ökat till 8.
- Projektwizarden varnade inte om man skapade ett nytt projekt i samma namn som ett befintligt.
- DDEServern blev tom om man körde samma projekt två gånger utan att stänga det första fönstret.
- Demoversionen aktiverade inte projekthanteraren.
- Formeleditorn hanterade inte X^(1/3) korrekt. (3:e roten ur X)
- Konstanter i formeleditorn klarade inte fler än åtta decimaler.


Rev: 5.1.0.8 (01-05-16)

Larm-plugin tillgänglig
- Start av offlinemätning av PCLogger via projekthanteraren gav ett OK meddelande. Borta.
- Rutan "Buffrad"-online i PCLogger avaktiverades inte vid loggers utan minne.
- Nytt projekt varnade inte om man försökte använda en gammal .ezv-fil som mall.
- Tömning av AAC-2F via projekt orsakade programfel.


Rev: 5.1.0.7 (01-04-05)

PCLOGGER: Buffrad on-linemätning som alternativ vid start.
Nya tömningsalternativ i projekthanteraren.
- PCLOGGER: Endast Min, Max gav Min,Ave,Max vid mall start
- Dialogerna (Eng och Nld) för länkalternativ var alla på svenska.
- Öppning av presentation i ett projekt med realtidsklient kunde krascha.
- Det gick inte att minska antalet kanaler i Projekthanteraren.
- PC-logger via modem i projekthanteraren var inte "tyst" (inga dialoger).


Rev: 5.1.0.6 (01-03-12)

Inställningsmöjlighet för hur strikt 'sammanfoga identiska kanaler' skall vara i 'Öppna'.
EasyView förhindrar avstängning (viloläge) då programmet körs på bärbara datorer.
Importen klarar nu av två tidsfält vid användning av importfilter.
Importfilter hanterar "multiple whites".
Förbättrad tolkning av tid vid import.
Standardtransform för Tinytag kopplat till serienummer via Anslutningar/Inställningar.
- Om (") fanns i en kanalkommentar så försvann inställningarna för denna kanal
när dokumentet öppnades. Vissa kanal 'fastnar inte'. Skew 'glöms'. Detta är nu fixat.
- Antal decimaler sparades inte. 
- Ordning på enhetsaxlar laddades inte korrekt.
- Versionskontroll av Tinytag accepterar ver <= 2.2.
- EasyCall fungerade inte tillsammans med ändringar som gjorts i IRIS, åtgärdat.
- Om ingen drivrutin var vald i recorder setup kunde programmet krascha.
- Tolkning av tid följde inte kontrollpanelen vid AM/PM-format.
- Det gick inte att föreinställa formler i presentationsmallen i ett projekt.
- Tolkning av Pro eller Light blev fel. Projekthanteraren visades inte.
- Tinytag implementerad i Projekthanteraren.
- Projekthanteraren valde on-line som standard för nya PC-loggerprojekt.
- Knapparna i Projekthanteraren uppdaterades inte vid Stop.
- Rullande minne on-line stöddes inte av Projekthanteraren.
- Projekthanteraren fanns felaktigt med i Light.
- Om man tömde Tinytag via ett projekt kraschade programmet.
- Nytt projekt visar bara utvalda medier och inte alla.
- Spara till fil efter töm i Tiny kraschade.
- Förhandsgranskning/utskrift av varaktighetsdiagram kraschade eller blev felaktigt.
- Sortering av signaler i presantationsmallen blir vettig.
- Sökvägsfel till templates foldern i Win2000 fixat.


Rev: 5.1.0.0 (01-02-01)

OPC client
OPC server
DDE server
Varaktighetsdiagram.
Dokumentmallar hanteras av loggerhanteraren (Projekthanteraren).
Projekthanteraren tillagd. Skapa projekt som bestämmer logger, utseenden, målkatalog mm.
Starta projekt med dubbelklick på .ezt fil. Lägg till /start, /stop eller /offload till genväg för annan funktion.
Loggerhistorik fristående i egen dialog.
Installationens räknardel i serienumret visas under dokumentegenskaper.
Egenskaper för .EZV-fil i Utforskaren visar information om inspelning och användare mm.
Sidhuvud/sidfot sparas på dokumentnivå.
Tiny: öppnar/stänger porten bara 1 gång och inte hela tiden som innan (I/O blir inte 'stulet').
Tiny: bättre statusmeddelanden och disablad töm om initierad för fördröjd start.
Öppnaregistret av inspelningar kan skrivas ut.
Kommentarfältens standardtext går att ändra.
Tidsinitiering av AAC klockan synkas till sekundomslag, görs även vid online start.
Realtidsvisning av/på per diagramflik.
- Realtidsvisning av stänger nu även av uppdatering i infotabell och plugins.
- Öppnaregistret sorterar korrekt.
- Formeleditorn ignorerade raden direkt under en felaktig rad.
- T/C avstängt om AAC2 med fasta ingångar utan temp.
- Modem läggs nu på innan meddelanderuta i AAC wizard.
- Nomenklatur ändrat i AAC-2 wiz för datareduktion, medelvärde, trigfönster & larm.
- Process heter Processdiagram.
- Drag'n-drop av textdata med tidskolumn placerade datan vid fel tidpunkt.
- PCLogger\Parametrar tillät offline för burkar utan minne.
- PCLogger F klarar inte DMM vid pågående mätning. DMM visar nu N/A och stör ej med SEND:.
- Textimporten placerade alltid inklistrad data vid "origo" även om texten innehöll tidsinformation.
- Ej överförd fil i EasyCall (Ny fil x) tas bort. Rätt 'töm från' tid.


Rev: 5.0.0.8 (00-10-25)

- XY diagram orsakade programkrasch med vissa filer. Behövde inte vara "aktiv" plugin.
- LambdaTune kunde skapa felaktiga formler.
- Förlängd "timeout" vid anslutning till DDE (4s -> 10s).


Rev: 5.0.0.7 (00-09-11)

- Länkade dokument som överlappade varandra medförde programfel.
- Spectrum.dll saknades i Servicepack 5006.


Rev: 5.0.0.6 (00-08-30)

- EasyCall startade inte korrekt.
- LambdaTune visade inte den genererade signalen korrekt när ett dokument öppnades.


Rev: 5.0.0.5 (00-08-15)

Optimering av kurvuppritning. Mycket snabbare vid stora filer.
- Krasch vid förhandsgranskning/printning av datatabell åtgärdad.
- Datatabell uppdateras vid onlinemätning.


Rev: 5.0.0.4 (00-06-26)

- Spara som bild lämnade inte tillbaka alla resurser efter användning.
- DDE-klienten kunde misslyckas vid detektering av signal.


Rev: 5.0.0.1 (00-05-17)

- Importen klarade inte stora skillnader mellan talen (ex. 10E 2 till 10E 30).
- Filassocieringen vid dubbelklick på .EZV-fil fungerade inte korrekt.
- EasyView hängde sig om en formelrad började med en parentes eller en klammer.
- Skapades två "KEYVAL" med samma namn följde en programkrasch.
- Graferna ritades inte om vid valet "Uppdatera nu" på högerklick i formeleditorn.
- "Spara som" sparade inte senast använda katalog.
- Bakgrundsbilden i processdiagrammet försvann inte om länken togs bort.
- Konvertering av PC-Softfiler misslyckades.

 

Rev: 5.0.0.0 (00-04-25)

+ Publisher finns som tillvalsplugin.
+ Stöd för Veriteq Spectrum loggers.
+ Importen: Stödjer millisekundsformat (HH:MM:SS,sss);
+ Importen: Värdena kan tidsstämplas.
+ EasyCall stödjer även anslutning till COM1/COM2 etc.
+ Drivrutin för Realtidsklient (för DDE/OPC etc) finns som plugin.
+ Drivrutin för DDE I/O finns som plugin.
+ Tidslisten ovan diagrammet går att dölja.
+ Ny formelfunktion: VMEDL, medianfilter (Mycket bra skräpfilter!).
+ Fönster/Nytt fönster blir identiskt med originalet.
+ Globala formler (ej redigerbara för användaren) möjliggör specialanpassningar.
+ Propertydb för dokumentinställningar.
+ Propertydb för programinställningar.
+ Redigeringsverktyg för propertydb.
+ Autokompilering av formler, felaktiga rader har röd text, korrekta har svart text.
+ Formlerna tillåter att det finns fel. Det som är rätt används.
+ Autokalibrering av flera kanaler i följd. (PC-Logger)
+ Drag-n-drop av data från program som stödjer OLE.
+ Öppna alla typer av bildformat i Processdiagrammet.
+ Spara alla vyer som bild.
+ Emaila diagram eller infotabell som .gif.
+ Om PC-Logger mallstartas sparas EasyView-utseendet och används vid tömning.
+ EasyView fungerar nu med Windows 2000 och Windows XP.


Rev: 4.1.0.8 (00-02-23)

- EasyCall skapar inte tomma datapaket då tömmning misslyckas och
klarar kontaktintervall som är kortare än lagringsintervall. Klarar även mätningar som stannat.
 

Rev: 4.1.0.7 (00-02-11)

Modem kan ställas för att ignorera modemsvar och alltid använda felkorrigering (GSM)
Flödesindikator tillagd vid export av data.
- 'Långt datumformat' med visning av veckodag i Kontollpanelen visade en dag fel.
- Negativa värden med E exponent hanterades inte korrekt vid import av textdata.
- LambdaTune: Parameterval sparades inte.
- LambdaTune: Offset-slidern kunde inte dras till negativa värden.


Rev: 4.1.0.6 (00-01-04)

- "Fastsweep" uppdaterades inte vid onlinemätning.
- Alla modem i Windows 95 visades som . Åtgärdat! Problemet uppstod i 4.1.0.0.
- Öppnalistan tappade sista tecknet på varje rad.
- "Kunde inte tolkas som tid" i Egenskaper för Diagram åtgärdat.
Ny drivrutin för Tinytag. OTLMAPI.DLL v4.18.


Rev: 4.1.0.5 (99-12-09)

PCLogger : Batchkalibrering av flera kanaler supportas.
- Medelvärde var felaktigt vid realtidsvisning.
- Sammanfogning av online mätningar _länkas_ alltid (krash vid embed, går inte)
- Sällsynta krasher under onlinemätning fixade.
- Fillistningen i "Öppna" visade i vissa OS bara den första filen.


Rev: 4.1.0.4 (99-11-25)

* Vissa av punkterna nedan skulle kommit med först i nästa version men det bjuder vi på!
Förbättrad hantering av lagrad data, stora filer och onlinemätning.
Statistikvärden (infotabellen) fungerar även med onlinemätning och animering.
Diagram och tidsaxel synkroniserade vid animering och onlinemätning.
Visuella förbättringar i infotabellen (inga blinkningar etc.)
Indikering av programversion i huvudfönstret till EasyView.
Tjocka linjer kan nu streckprickas på _bildskärmen_
- Tjocka linjer fungerar nu mycket bättre med stora mätningar.
- Krash efter uppmaning att boota AAC utan ramprogram fixat.
- Korrupt anpassainformation hanteras och åtgärdas.
- Det går nu att importera stora filer (AAC) även från diskett.


Rev: 4.1.0.3 (99-11-09)

Inställningar för Tinytag (Arkiv/Anslutningar...), av/på för autoanslutning
Hög prioritet för _all_ Tiny kommunikation. Launch bör fungera bra nu.
Förbättrad visuell respons för Tiny progress.
- Programkrasch vid utskrift åtgärdat.
- Status i Loggerhanteraren visades inte om en ny logger identifierades och startades.
- Om en felaktig logger kördes i Loggerhanteraren kunde serienummer -1 uppkomma.
- [n] operator i formeleditorn fungerade inte i 4.1.0.2.
- Det gick inte att skapa operatörskanaler i filer som var importerade från text.
- Loggerhanteraren tog inte hänsyn till situationen "Batteribyte har inträffat".
- Sortering och visa filnamn fungerade inte i Öppna.


Rev: 4.1.0.2 (99-10-26)

Ny drivrutin till Tinytag. OTLMAPI.DLL version 4.16.
"Aktuella inställningar" i Loggerhanteraren bevaras vid använding av "Ändra parametrar".
Nytt format för importen tillagd. Klarar nu kort datum i textfilen men långt i kontrollpanelen.
- Tömning av Tinytag i Loggerhanteraren frågar numera alltid om man vill stoppa om mätning pågår.
- Minnesläcka rättad i Loggerhanteraren.
- Statusmeddelande i Loggerhanteraren kunde vara felaktiga under vissa förhållanden.
- Egna anteckningar i Loggerhanteraren stannade inte kvar.
- Larminställningar i PC-loggerwizarden kunde bli fel då en mall användes.


Rev: 4.1.0.1 (99-09-15)

- Diagramuppritningen tog för mycket "systemtid" då stora filer plottades.
- Formler med andra formler som ingående komponenter uppdaterades inte då dessa ändrades.


Rev: 4.1.0.0 (99-09-10)

Animering av tidsdiagrammet. Intervall ställs in under 'Inställningar'.
Kommentarfälten är länkade till Benämning, Värde och Enhet.

Riktigt fullskärmsläge.
Avsevärt förbättrad funktion för textkommentarer i diagrammet. (I en flik eller alla, fästpunkt, flera rader)
Avsevärda förbättringar av grafikhanteringen i tidsdiagrammet. You gotta see it to beleive it!
RecMan utbyggd. Klarar att starta och stoppa och tömma alla loggers. Wizard utan ansluten logger. (Dold som default)
EV-tempfiler kan öppnas ifrån Browsern som en egen filtyp.
Ny kontroll i Browsern. Iconer mm.
Arkiv/Öppna använder alltid "Browsern". Arkiv/Register är väck.
[n] operator i formeleditorn.
Spara aktiv flik till en ny mätfil.
Automatisk justering av kolumnbredd i Infotabellen genom högerklick på kolumnhuvud.
Sidhuvud & Sidfot tillagd. Flerradig, olika första och övriga sidor.
Val av enhet i PC-logger, inkl Â%uFFFDC .. (för linjär transform)
DMM med kanalnamn och möjlighet att förstora och förminska vyn.
Stöd för Tinytag Ultra två-kanalsloggers. (även i 4.0.0.7)
Operatörskanaler - skapa nya kanaler som redigeras manuellt, även vid online mätning.
Beräkning av nyckelvärden med formelpaketet. Skapar nya kolumner i Infotabellen.
Nya infotabellkolumner: 'Kvadratsumma' och 'Antal'. Ger bl.a varians och stdavvikelse.
Kolumnernas bredd i infotabellen sparas.
Ny popup under radkolumnen - ordna kanaler, sorterar kanalerna.
Ordningen på kanaler i infotabellen kan ändras. Fungerar med spara & visa/dölj
Tiny DLL som inte hänger sig vid connect om loggern inte är korrekt.

- Import av textfiler förbättrad. Kunde ibland inte identifiera tidskolumn. Tomrader tillåtet mellan data och header.
- PC-Logger start utan mall eller med loggermall gav inte manuell offline start som default.
- Bugg som uppstår med flera datapaket i samma fil fixat. Kanaler 'försvann'
- Import av 2 kanals ttd filer fungerade inte. Fixat!
- Larm för 2 kanals tinies fungerade inte. Fixat.


Rev: 4.0.0.9 (99-08-30)

- Tinytag-modulen tappade i vissa fall kontakten med loggern då den var ansluten
i Starta/Stoppa/Töm dialogen.


Rev: 4.0.0.8 (99-06-15)

- Kolumnbredden i datatabellen sparades inte.
- Reductionsfaktorn i PC-logger-Wizarden aktiverade inte Med, Min och Max
då den ändras till ett värde större än ett.
- PC-Logger start utan mall eller med loggermall gav inte manuell offline start som default.
- Skapades en presentationsmall utifrån en ej sparad mätning användes gamla inställningar.
EasyView hängde sig vid anslutning av Tinytags om loggern inte var korrekt.


Rev: 4.0.0.7 (99-05-11)

- Användes fler än 13 tecken i kanalnamnet vid start av PC-logger uppstod programfel.
- Tiny klarade inte spara efter tömning (ezv filen skapades aldrig).
- Import av 2 kanals ttd filer fungerade inte.
- Larm för 2 kanals tinies fungerade inte.


Rev: 4.0.0.6 (99-04-22)

Stöd för Tinytag Ultra två-kanalsloggers.
- Bugg som uppstår med flera datapaket i samma fil fixat. Kanaler 'försvann'. Fixat!
- Då dataimporten letade efter startrad antog den en tom rad med mellanslag som start. Fixat!
- Om en ny kommentar ej avmarkerats vid byte till en annan sida kunde krasch förekomma. Fixat!
- Dialogen för att ändra datareduktion i datatabellen orsakade programfel. Fixat.


Rev: 4.0.0.5 (99-02-04)

- Autoskalning av y-axel kunde krascha programmet. Fixat!
- Dataimporten kunde ibland placera värden under fel kolumn då mellanslag använder som avgränsare. Fixat!


Rev: 4.0.0.4 (99-01-21)

- Installationen skapade ej ikon för EasyCall.
- Utskift i LambdaTune fixat. Vissa parameterförändringar.
- Bättre rutiner för kommunikation med Tinytags.
- Ny väntetidsdialog då "stora" textfiler öppnas (import).
- Små buggfixar i Importfiltret. Ignorera tecken och spara mellanslag.
- LoggLogg gick ej att skriva ut i Engelsk version. Fixat!
- Titeln på mätningen sparades ej vid ändring. Fixat!
- Fontdialogen kom upp om processdiagrammet var aktivt och "Registret" aktiverades. Fixat!

 

Rev: 4.0.0.3 (98-12-18)

- Ny väntetidsdialog då "stora" textfiler öppnas (import).
- Avbruten import lämnade kvar .tmp-filer. Fixat!
- Små buggfixar i Imortfiltret. Ignorera tecken och spara mellanslag.
- RecMan gick ej att skriva ut ifrån i Engelsk version. Fixat!
- Rättningar i LambdaTune.
 

Rev: 4.0.0.2 (98-12-01)

- Titlen på mätningen sparades ej vid ändring. Fixat!
- Fontdialogen kom upp om processdiagrammet var aktivt och "Registret" aktiverades. Fixat!
 

Rev: 4.0.0.1 (98-11-20)

+ För att möjliggöra redigering av datatabellvärden krävs att texten EditableDataTable=1 ligger under Settings i .ini-filen
+ Raster på/av i tidsdiagram, histogram och xy-diagram var för sig.
- Ändring av titel på befintlig mätfil sparades inte. Fixat!
- Rättning i importen. VPR placerade första värdet fel. Fixat!


Rev: 4.0.0.0 (98-10-26)

Raster på/av i tidsdiagram, histogram och xy-diagram var för sig.
Funktion för tabellredigering tillagd.
Nya utskriftsrutiner i Logglogg.
Histogram tillgänglig.
Processdiagram tillgängligt.
Mallar sparar presentationsinfo som färg, format etc.
Mallar sparar formelpaket.
Låsning av tidsenhet supportas.
Textimport tillgängligt!
Kombinera filer utan att länka (Embed).
Nytt kommando på Arkiv menyn: Egenskaper.
Arkiv/Export till fil.
Nytt verktygsfält för att snabbt växla mellan olika kommunikationslinjer tillagd.
Nya verktygsfält, typ utforskaren, tillagd i formelpaketet.
Formelnyhet: Om (enhel) ej tas med i formeldeklarationen beräknas formeln men plottas ej!
Formelnyhet: Vektorfunktioner kan via en FML-deklaration användas i andra Vektorfunktioner.
LambdaTune tillgänglig.
EasyCall tillgänglig.
Rullande minne (HD) vid online-mätning (endast PC-Logger).
- Den gula pop-upen använde Originalbenämning istället för Beskrivning. Fixat!
- Ny OTLMAPI.DLL med buggfix för Tinytag.
- Vid ändring av intervall i kunde siffran återställas. Fixat!


Rev: 3.3.0.11 (99-02-15)

- Samma OTLMAPI.DLL som i 4.0.0.5. Bättre kommunikation med Tinytag.


Rev: 3.3.0.10 (98-11-17)

- Då en mätmall gjord med en "ny" logger med mätområdesval användes på en "gammal" logger
med fasta mätområden orsakades programfel. Fixat!


Rev: 3.3.0.9 (98-10-12)

- Om Y-axeln vändes upp och ner (lägre värden uppåt) kraschar programmet vid skalning. Fixat!
- Om en reducerad datatabell kopierades skiljde sig värdena vid inklistring. Fixat!


Rev: 3.3.0.8 (98-09-15)

- AAC-enheter utan synk kan tappa kanaler vid start av onlinemätning. Fixat!
- Histgram.ezx fanns av misstag med i installationen. Fixat! (Rättas ej av Servicepack)
MFC42.DLL läggs i lokalkatalog p.g.a konfliktproblem i NT. (Rättas ej av Servicepack)


Rev: 3.3.0.7 (98-08-17)

- Länkade filer (överlagrade) som innehöll formler gick ej att öppna. Fixat!
- Modemporten stängdes ej korrekt om 'timeout' inträffade under uppringning. Fixat!


Rev: 3.3.0.6 (98-08-12)

- Länkade filer (överlagrade) som innehöll formler gick ej att öppna.


Rev: 3.3.0.5 (98-07-03)

EasyView anpassad för Tinytag 12-bit.
- Smärre felräkning i datatabellen vid kraftig reduktion fixad.


Rev: 3.3.0.4 (98-06-22)

- Medelvärde i infotabellen hade ett avrundningsfel om presenterad med många decimaler. Fixat!
- Uppdatering av infotabellen saknades då en mall applicerades.
- Räknarvärden blev felaktiga om man startat mätningen med mall.
- Envelop-missar i kurvan (kurvan blev ej ritad styckvis) är fixat!
- Tinytags som _saknar_ mätdata går ej längre att tömma.


Rev: 3.3.0.3 (98-06-08)

- Vid start av on-linemätning med mallfil följde inte axelskalningar med. Fixat!


Rev: 3.3.0.2b (98-05-06)

Zoomafiness tillagd. Skala in timme, vecka, månad osv. med hjälp av markörflaggor.
- Printerinställningar påverkade standardinställningen i Windows. Fixat!
- Val av pappersstorlek vid utskrift ignorerades. Fixat!
- Datamarkörerna placerade sig i vänsterkanten om man startade en on-linemätning med intervall > 1sek.
- AAC-2F V2.11 fungerade inte i multimetermod. De saknar 'synk' och hanteras nu annorlunda.
* Alla mätningar med Tinytag tar nu mätningens titel som kanalkommentar.


Rev: 3.3.0.1 (98-04-09)

- Tinytag-mätningar med Min & Max gick ej att tömma. Fixat!
- Spara länkad mätning fungerade ej korrekt. Fixat!


Rev: 3.3.0.0 (98-04-03 Uppgradering)

Snapp för markörer infört. Markörerna "fastnar" numera bara vid samplingspunkter.
Snapp för gummiaxlar infört (magnetfunktion).
Zoomning med hjälp av tidsflaggor (knappar).
Datatabellen följer tidsaxelns format.
Utökade formatteringsalternativ för tidsaxel och datatabell.
Ny kommando på Arkiv menyn: Utskriftsformat.
Möjlighet att ändra utskriftsformat under förhandsgranskning.
EasyTerm 3.0
- Tryckte man ut on-lineknappen under en online-session och valde Nej avslutades on-linemätningen.
- Första medelvärdet i en datareducerad datatabell blev fel. Fixat!


Rev: 3.2.0.8 (98-04-02)

- Tinytag Rh med den nya sensorn fungerar numera korrekt.
- Versioner av EasyView tidigare än 3.2.0.4 som uppgraderas med ServicePack 3.2.0.7(b)
medförde att fel OTLMAPI.DLL användes. Tinytag fungerade då ej korrekt. Fixat.


Rev: 3.2.0.7b (98-03-18)

- Mätning startad med mallfil medförde att transformationen ej följde med.
PCLogger.ezx 3.2.0.8 innehåller denna buggrätting i 3.2.0.7b.


Rev: 3.2.0.7 (98-02-12)

- Problem med larmnivåer vid start av ny inspelning löst!
- Kopiering av diagramytan till META-Format gav fel proportioner i NT4. Fixat!


Rev: 3.2.0.6 (98-01-30 Släpptes endast på ryska)

* Exakt samma version som 3.2.0.5 men Rysk!


Rev: 3.2.0.5 (98-01-28 Endast TinyPro)

- Mallfunktion vad gäller larm fungerade inte. Inte från aktivt dokument och inte från logger.
- EV missade *.TTD filer. (EV klarade bara *.ttd, inte *.TTD etc.)
- TT visade powerup-varning vid "connect". Meddelar nu powerup vid töm istället.
- Multiple-selection fungerade inte i Diagram\Presentations-fliken i NT 4.
- Utskrift krashade när alla "plug-ins" vyer är disablade.
- M1 system (modem) påstod ibland att burkar behöver bootas.
- "Auto"-knappen i Recording Wizard använde inte rätt mätområdes viktfaktor. Värden vid kalibrering blev felaktiga.


Rev: 3.2.0.4 (97-12-09)

Enkel lösning av layoutverktyg för utskrifts tillagt.
Installationsprogrammet använder sig av ProgramFilesDir som standardkataloge istället för C:\Program
- Om flera sektioner användes i infotabellen presenterades inte nödvändigtvis dessa vid utskrift. Fixat!
- Vid tömning av logger med transformerade räknarkanaler tömdes den otransformerde datan.
- Tinytag %Rh returnerade 0,00 värden. Fixat i ny OTLMAPI.DLL
- EasyView tappade kontakten med Tinytag i vissa system som använde NT4. Fixat!


Rev: 3.2.0.3 (97-11-17)

* Installationen skriver numer inte över en befintlig .ini-fil utan uppdaterar den som finns.
* Rättad bugg: EV 3.2.0.1. TinyTalk II fungerade inte, larm skickades alltid! Fixat.
* Rättad bugg: Då man klickade på "Auto" och därefter direkt på Avbryt fungerade inte!
* Rättad bugg: Då man klickade på "Auto" för att kalibrera användes fel gain.
* Rättad bugg: EV fungerar utan att hänga sig under NT.


Rev: 3.2.0.2 (Kommer aldrig att släppas, makuleras)

* Bugg som visar sig i NT3.51. Systemet hänger sig titt som tätt..


Rev: 3.2.0.1 (97-11-12 Testrelease)

* Utskriftsmöjligheter i LoggLogg
* DMM har bugg i 3200, rättad!
* AAC-2F fungerar numera korrekt on-line
* Val av Termoelementtyp i DMM.


Rev: 3.2.0.0 (97-10-27 tillfällig release)

* Om 4 eller färre COM-linjer så visas alltid alla. Knappen "Visa anslutningar" är borttagen.
* Större blockstorlek på överföring (1000 byte). Prestandan ökad x4 för GSM-överföring av data.
* DMM mäter med on-lineläge.
* LoggLoggen för presentera loggerstatus.
* Alt-I (Info)
* Gul-lapps-popup då mus hålles vid en kurva.
* Formelpaketet utlagd till plug-insfältet.
* Gamla AAC-2F med fönster saknade dialog i starta-Wizarden.
* Rättad bugg: Loggers med fasta tempingångar gav fel termotyp.
* Fungerande fullskärmsläge.
* Knapp för att återställa verktygsfältet tillagd.
* Tinytag support.
* Rättad bugg: Öppna kombinerade, sammanfoga lika struntar i vilket serienummer som loggern har, enbart titel gäller.
* Rättad bugg: Datatabellens skrollbar åkte tillbaka till ursprungsläge. Konstiga värden..
* Rättad bugg: Spara som-krascharna är förmodligen löst. OLE-problem med slängd Exception som vi tar vara på.
* Rättad bugg: Sida saknades i Starta-Wizard för vissa F-loggers.


Rev: 3.1.0.2 (97-06-12)

* Val av antal decimaler i info- och datatabellen inlagd i Presentations-fliken.
* Känd bugg: Browsern kan krascha då .AAC filer visas. Kan ha med attribut på filer att göra.
* Känd bugg: Spara som kan krascha under vissa förhållanden??
* Installationsprogrammet tar numera bort gamla filer med ext: .cll, .pll, .rll, .vpl.
* Rättad bugg: Att lägga till modem slänger numera inte ut EasyView.cfg


Rev: 3.1.0.1

* Förbättrad metafilskopia
* Projektet splittat i mindre bitar; förberedelse för Tinytag
* Rättad cachebugg i datatabellen
* Konvertering från DOS i lokal tid. Blir numera inte fel!
* Rättade språkförbistringar.
* Alla drivrutiner(dll.er) heter numera *.ezx


Rev: 3.1.0.0

* Nya DLL-er. MFC42
* Datatabell tillagd i Plug-ins.
* Möjlighet att kopiera infotabellen och datatabellen.
* Kopiering av diagramytan till metafilsformat.
* Flytande verktygsfält.
* Flikmallarna Infotabell och diagram i verktygsfältet.
* Korrigerad hjälpfil

 

Rev: 3.0.0.2

* Rättad bugg då infotabellen ej uppdaterades då diagrammet skalades om

 

Rev: 3.0.0.1

* Flikhantering av diagram
* XY-diagram, Anteckningar

 

Mätningar på olika skärmar

För att förbättra dina analysmöjligheter kan du nu jobba parallellt på fler skärmar. På så sätt kan du enklare fördjupa dig i detaljer vid din analys.
Detta är väldigt värdefullt när du jobbar med mycket mätvärden.