Röd lysdiod

De flesta modeller av Tinytag är försedda med en röd lysdiod. Den är en del av loggerns larmfunktion. Om lysdioden blinkar betyder det att de larmnivåer som angetts i EasyView har över- eller underskridits.

Den röda lysdioden fungerar INTE som varning för att batterinivån är låg.