true Vad bör jag tänka på när jag ska mäta relativ luftfuktighet?

Mäta relativ luftfuktighet, vad bör jag tänka på?

När vi pratar om fukt pratar vi ofta om relativ luftfuktighet. RH beskriver förhållandet mellan aktuell fukthalt och maximal fukthalt och anges i procent. Vad bör du då tänka på när du ska mäta RH?

Luftfuktigheten är viktig att mäta om du vill kontrollera inomhusklimatet. Är det för fuktig kan det leda till mögeltillväxt. För fuktig eller torr luft leder också ofta till obehag för människor. Inom tillverkande industri är fukten viktig för kvaliteten på produkterna och på lager kan för hög fukthalt skada varor och inventarier. När det gäller kyrkor och museum är kontroll av fukten viktigt för att bevara värdefulla föremål.

Att mäta relativ luftfuktighet är alltså viktigt i många branscher.

Att mäta relativ luftfuktighet

Till att börja med bör vi nämna att den bästa placeringen för en logger för relativa luftfuktighet är, liksom när det gäller mätning av temperaturen, i mitten av rummet. Mät dock även gärna på annan plats i rummet, till exempel i ett hörn. Glöm inte att notera placeringen av de olika loggrarna i mätrapporten. I övrigt bör du placera loggern i brösthöjd.

Här är våra loggers för mätning av relativ luftfuktighet.

Fukten blir påverkad av personer i rummet samt om dörrar och fönster öppnas. Se därför till att befinna dig i rummet så lite som möjligt. Måste du eller någon annan besöka rummet så se till att ni öppnar dörren snabbt. Att vädra är så klart inte aktuellt.

Liksom med alla mätinstrument har fuktloggers en så kallad responstid. Det är den tiden det tar för loggern att nå 90 procent av förändringen av fukten. Har loggern en extern givare är responstiden i regel kortare. Hur som helst är det aldrig någon idé att sampla snabbare än loggerns responstid.

Felaktiga värden

Ibland kan en fuktgivare visa värden över 100%. Detta beror i regel på att det bildats kondens på givaren. Ett bra tips är att skydda din fuktsensor om du mäter ute. Ha även en god luftcirkulation runt alla fuktgivare som mäter vid höga RH-halter.

Här kan du läsa hur du gör om du får konstiga värden när du mäter med Tinytag.

Kondens kan också bildas om en logger flyttas mellan varmt och kallt klimat.