PC-logger

Hur ofta måste jag byta batteri i min PC-logger?