FAQ

Hur ofta man ska kalibrera sina loggers beror på vilka krav man har på sin verksamhet. Detta styr också hur noggrann kalibrering man behöver.
Mätningar i hårt kontrollerade branscher, så som livsmedel och läkemedel, kräver kalibrering med jämna mellanrum.
Vi på Intab rekommenderar kalibrering av temperatur en gång per år. Fuktloggers bör i vissa fall kalibreras en gång var sjätte månad. Det beror på bransch, mätmiljö och typ av logger.

Här kan du läsa mer om kalibrering.