Exportera mätdata

Mätdata kan exporteras till CSV- och textformat. Grafer som skapas i Viewer kan sparas om bilder i JPG och BMP. Alternativen hittar du i File-menyn.