q

IntabCloud

Följ dina mätningar via webben 

Genom fjärrövervakning sparar ni tid och respengar.

Placera ut loggrarna och läs sedan av data på webben ifrån dator eller mobil. Detta möjliggör justeringar under mätningens gång, utan att användaren måste åka ut till mätplatsen för avtankning. Förutom att se mätdatan via din inloggning kan man:

  • Få larm via SMS eller mail
  • Välja att få mailrapporter med jämna mellanrum
  • Klicka på en knapp och få mätdatan nerladdad direkt i en analysmjukvara för djupare analys.

I vårt sortiment har vi en flera loggers för fjärrövervakning. Du hittar dem här. De flesta av dem skickar data till vår molntjänst IntabCloud. Klicka på länken för att se hur molntjänsten ser ut. Du kan logga in med vår demoinloggning och testa.