Lekplats

Intressant och lärorik läsning


Konsumentverket - Regler för lekplatser
Boverket - Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap