Min kurva är väldig "hoppig". Kan jag lugna den?

 Du kan skriva en formel som jämnar ut kurvan. Här är ett exempel, hämtat från EasyView-manualen:


”Lugna” hoppig trycksignal: 
GRAPH ”jämn”(kPa)=VAVEL(ID1;5)