Support / FAQ / Webbsnitt / Exportera mätdata från webbsnittet

Exportera mätdata från webbsnittet

Det är enkelt att exportera mätdata från webbsnittet under fliken "history". Titta igenom inställningarna innan exporten.
Ser din export ut så här?

Det kan bero på dina inställningar.
Stäng diagrammet och klicka på "go back to the logger".

Export type:  Här väljer du vilket format du vill exportera till.
Start och end: Välj början och slut för din export. 
Intervall: Här kan du välja att medelvärdesbilda. Väljer du "no interval" får du med all mätdata.

Quick select base station: Välj att exportera alla sensorer knutna till en viss basstation (Wisensys).
Quick select channel types: Välj att exportera alla sensorer för en viss mätstorhet, exempelvis temperatur.
Sensors to export: Här kan du kryssa för de sensorer du vill exportera om du inte vill använda snabbvalen ovan.

När du gjort dina val trycker du på Create export files.

 

Förutsatt att det finns mätdata att visa syns nu en kurva i ditt diagram.