Varför syns inte alla mätvärden på intab.biz om man skalar mätningarna över en längre mätperiod?

Ladda ned din mätdata till EasyView så kan du se alla värden.