FAQ

X/Y-diagram (Pro)

En kanal som funktion av en annan
X/Y-diagrammet fungerar precis som tidsdiagrammet med den skillnaden att en kanal står till tjänst med värdena på X-axeln: Y(x).

Alla kanaler i det inzoomade delen av tidsdiagrammet visas i X/Y-diagrammet.

Exempel
Om ni har mätt upp varvtalet på ett fordon och samtidigt mätt avgastemperaturen kan ni i X/Y-diagrammet enkelt se hur de förhåller sig till varandra.     

 

Läs mer om Easyview här Uppgradera från Light till Pro

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV