FAQ

Varaktighetsdiagram (Easyview 10 Pro)

Varaktighet i tiden
Ett varaktighetsdiagram beskriver under hur lång tid en kanal har varit över eller under ett visst värde. Jämför gärna med histogram.

I varaktighetsdiagrammet visas värdena sorterade från det högsta till det lägsta.

Tillämpning
En vanlig användning för denna typ av diagram är vid mätning av meteorologiska faktorer som temperatur, fuktighet och nederbörd.

Även medicintekniskt kan denna plugin vara av stort värde. Antag att temperaturen måste vara över 90°C i minst tio minuter för att mätobjektet skall betraktas som desinficerat.

 

Läs mer om Easyview här Uppgradera från Light till Pro

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV