FAQ

Loggerregister (Pro)

Loggerregistret samlar information om de loggers som hanterats av programmet. Varje gång kommunikation med en logger sker noterar EasyView detta. Detta gör att det är enkelt att efterkontrollera inställningarna på de loggers som man startat, stoppat och tömt.

Loggerregistret hittar du på startsidan som en egen knapp.

Här finns en lista med information om loggrarna som hanterats i mjukvaran. Vad de olika kolumnerna i listan har funktioner kan du läsa i tabellen till höger.

Genom att klicka på en av posterna i listan får man redan på vilka parametrar som gällde för den senaste inspelning för respektive logger. Det finns även en ruta där användaren kan skriva egna anteckningar.

Inaktuella poster kan raderas genom högerklick och "ta bort".

 

Kolumnerna i listan har följande funktioner:


Eget namn: Valfri text för att enklare särskilja loggrarna. Dubbelklicka i fältet för att möjliggöra inmatning.

Logger: Serienummer

Typ: Vilken modell av logger, typ PC-logger eller Tinytag Ultra 2

Status: Momenten som sista genomfördes till exempel stoppa, töm

Tidpunkt: Datum och tidpunkt för sista åtgärden

Titel: Inspelningens titel

Anslutning: Vilken anslutning som användes

Läs mer om Easyview här Uppgradera från Light till Pro

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV