FAQ

Formeleditorn (Pro)

Skapa nya beräknade kurvor
Mycket intressanta slutsatser kan dras av mätresultaten. Vill du räkna ut effekt, ventilationsindex, differenstryck, daggpunkt eller göra andra beräkningar? Detta görs med hjälp av formelpaketet i programmet EasyView Pro.
Dina mätkanaler tillsammans med tidigare skapade formler utgör de variabler som kan användas för att beräkna fram nya kurvor. Formlerna kan vara väldigt enkla som..

GRAPH Diff(°C) = ID2 - ID1

eller mer avancerade som

GRAPH Medflöde(l/s) = VAVEL(ID1;4)
GRAPH Volym(l) = Volym[-1] + Medflöde..

Skapa beräknade info-kolumner
I infotabellen finner du nyckeltal som medel, min, max, standardavvikelse, id(t) mm. Med hjälp av formeleditorns nyckelord KEYVAL kan du med dessa beräkna nya egna infotabellkolumner.

Läs mer om Easyview här Uppgradera från Light till Pro

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV