FAQ

Dataimport (Pro)

Import av ASCII-data
EasyView har utrustats med ett mycket kraftfullt importverktyg. Programmet kan ta in tabeller (kolumnseparerat textformat) och presentera resultatet som ett professionellt formaterat diagram.

Tillvägagångssätt
Det finns ett antal sätt att få in textdata i ett diagramdokument:

Markera textdata i ett program som hanterar OLE drag'n'drop såsom Excel, Word eller kanske andra loggerprogram. Dra in mängden till ett tomt eller till ett befintligt diagram.

Markera textdata och kopiera den. Placera tidsaxelns origo i ditt dokument där du vill att datan skall börja. Klistra in.

Spara din textdata till en tab/mellanslag eller listavgränsad fil (.txt, .skv, .csv). Välj 'Textfiler' som filformat i EasyView och Öppna den.
 

Läs mer om Easyview här Uppgradera från Light till Pro

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV