MSR-logger i militära flygplanstester

MSR165 används vid tillverkning av flygplan inom militären. För att få fram nödvändig information angående användning mäts acceleration och tryck. Trycksensorn används för att uppskatta planets höjd under flygning samt identifiera start och landning.

När flygplan ska användas inom militären måste analysen av framtida användande valideras. Hos United Kingdom Ministry of Defence (UK MOD) regleras valideringen av Military Aviation Authority (MAA). 

Valideringsprogrammen har ofta varit kostsamma, och med ökade besparingskrav från de västerländska regeringarna har det varit viktigt att ta fram billiga lösningar för att uppnå kraven. Utifrån detta har en rad laboratorie- och flygtester gjorts med hjälp av MSR-loggers

Framgångsrika tester

Att MSR165 – som i Sverige tillhandahålls av Intab – valdes för ändamålet berodde på storlek, batteridrift, pris och flexibilitet. 

MSR165 konfigureras för att logga acceleration 50 gånger per sekund, automatiskt under hela flygningen. Dessutom samplas temperatur och relativ luftfuktighet en gång i sekunden. Konfigurationen gör att enheterna kan monteras av flygteknikerna. Mätningen kan sedan fortgå under 75 flygtimmar, alternativt under två månader.

Efter slutförd mätning analyseras mätningarna tillsammans med bland annat konstruktionsantaganden och tidigare användning. 
Valideringsprogrammet har varit framgångsrikt och flygtester har gjort på två UK MOD-flottor och på två historiska flygplansplattformar. Nästan 100 timmar med flygdata har spelats in och en mängd ytterligare undersökningar har kunnat göras med hjälp av insamlad data. För närvarande planeras ytterligare tester.

Jämför våra MSR-loggers Produkter för mätning av stöt och acceleration

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

 

Fler referenser inom Industri