Effektiviserar vår forskning och utveckling

Chr. Hansen A/S, Hörsholm är ett av världens ledande företag inom området naturliga ingredienser för livsmedelstillverkning.

- Vi använder Intabs PC-loggers till forskning och utveckling i biotekniken säger Henrik Behrndt på Chr. Hansen. I vårt laboratorium använder vi dem för att få data om nya bakteriekulturer.

Chr. Hansen A/S har egen tillverkning i 20 länder och försäljning runt hela världen. Forskning och tillverkning bedrivs avseende bakteriekulturer och enzymer för bland annat mejeriindustrin. Produkterna används vid omfattande förädling av livsmedel som i förbrukarledet berör över 500 milj. människor.

- PC-loggerns främsta fördel tycker jag är att den är så kompakt, säger Henrik Behrndt. Analysprogrammet EasyView är väldigt lätt att både använda och lära sig använda. Det märker vi när vi nyanställer personal – de lär sig hur den fungerar på tjugo minuter! Den är logiskt uppbyggd och den har många användningsområden.

Intab som företag finner vi mycket kompetenta med god känsla för service. Vid de få problem som uppstår får vi snabb och personlig hjälp över telefon eller på e-mail fortsätter Henrik.

Intab har specialanpassat utrustningar som används vid Chr. Hansens anläggningar i Danmark, Tyskland, Italien, Grekland, USA, Brasilien, Argentina och Australien.

Rådgivningssida Livsmedel Läs mer om vår PC-Logger

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Livsmedel