Mätning för att minska driftstopp

Mätning inom industrin

Genom att övervaka traverser slipper industrier långa stopptider för reparationer.

Den mest använda utrustningen för att lyfta och flytta laster i lagerlokaler och industribyggnader är traverser. Elmotorerna som driver denna typ av utrustning är ständigt utsatta för höga belastningar. Som ett resultat av detta är de också benägna att skadas på grund av överhettning eller överströmmar.

Skador på traverser leder till långa stopptider med reparationer, vilket blir kostsamt för verksamheten. En lösning för detta är att övervaka motorernas temperaturer och utlösa larm vid risk för skada. Problemet är att traverserna är mobila, vilket gör installation av övervakningsutrustning svår.

Genom att använda en skräddarsydd lösning bestående av en huvudenhet från Intab Flexible System tillsammans med en Flexible modbus airgate  kan man kontinuerligt få all information om traversen och utlösa larm vid kritiska händelser. På så sätt kan förebyggande underhåll utföras. Den största fördelen med systemet är att driftstoppen minskar, vilket är värdefullt i en bransch där stopp kan innebär stora förluster.

Lösningen består av  expansionsenheter som tar emot signaler från temperatursensorer installerade på traversen. Signalerna skickas till en hudvudenhet som lagrar värden och via nätverket genererar e-postlarm.

Med hjälp av insamlad data kan bäst tid för att serva motorerna bestämmas.

Rådgivningssida Industri Läs mer om Flexible System

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Industri