EasyView - ett suveränt analysprogram för alla signaler

Vi är mycket glada över att ha funnit EasyView då det är lättarbetat, stabilt och priseffektivt konstaterar Magnus Andersson, IT-Samordnare Södra Cell Mörrum.

EasyView är idag integrerat med övriga system och fungerar som optimeringsverktyg, felsökare, signaljusterare och historiker. EasyView-terminaler är placerade alldeles intill våra övervakningsterminaler.

Vid Södra Cell i Mörrum började man använda EasyView för att optimera reglerutrustning med LambdaTune-plugin. Det har nu visat sig att programmet kunde lösa långt fler problem. Fabriken styrs idag med ABB ADVANT. Med EasyViews ”Realtidsklient på DDE” har man nu möjlighet att när som helst övervaka vilka signaler som helst. Det kan vara flöden, tryck, temperaturer mm. eller som instrumentkonstruktör Roland Hörberg uttrycker det, ”EasyView är ett helt suveränt verktyg för att hitta samband i ett sammelsurium av oroliga signaler!”

För att lätt starta en inspelning har vi använt oss av EasyViews projekthanterare. Varje reglerkrets i systemet har ett eget projekt som vi kallar för ett recept. Drar man igång projektet startas EasyView och vi får direkt realtidsinformation om just den reglerkretsen. All information om optimering av våra reglerkretsar är sparade i en SQL-databas med webbgränssnitt, kallat Regulatorportalen. Databasen innehåller grunddata om varje reglerkrets i systemet och data från varje optimeringstillfälle med uppgifter om tryck, flöden, reglerparametrar från LambdaTune, tider med mera. Den har också en historikdel där genvägar till tidigare inspelningar i EasyView av just den reglerkretsen finns att tillgå. Då en anomali förekommer i systemet, tas EasyView i bruk via Regulatorportalen.

 ”EasyView är ett helt suveränt verktyg för att
hitta samband i ett sammelsurium av oroliga signaler!”


Vi söker lätt upp vilken reglerkrets det är frågan om och finner där en länk till rätt recept (projekt). Projektet startas varpå vi lägger på ett stegsvar i processen för att kunna justera in LambdaTune. De nya reglerparametrar LambdaTune genererat, matas tillbaka in i processen och problemet är löst.

Läs mer om vår mjukvara EasyView

Våra olika mätområden

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Industri