Ser till att produkterna når kunden utan skador

Kärcher är ett internationellt företag som tillverkar effektiv rengöringsutrustning. För att säkra att produkterna håller rätt kvalitet gjordes transporttester med hjälp av MSR-loggers.

Varor från Kärcher transporteras över hela världen. För att kunna ta fram lämpliga förpackningar för transporterna gjordes vertikala stöttester och vibrationstester. Under testerna simulerades verkliga händelser som äger rum under transport och hantering. Mätserierna användes sedan för att ta fram förpackningar som med design och stoppningsmaterial kompenserar för de påfrestningar som paketet utsätts för under transporten.

Olika dataloggers provades innan testet. Ett betydande krav var att loggern skulle klara av att mäta temperatur, relativ luftfuktighet och acceleration. Valet föll slutligen på MSR, mycket med tanke på batterikapaciteten och möjligheten till extra minneskort.

En typisk transport

Diagrammet är tänkt att illustrera hur en typisk transport ser ut. I början transporteras paketet till pallådan och placeras där. Denna period markers med ram 1. I ram 2 lastas pallen på lastbil och transporteras till fabriken. Paketet packas sedan om och placeras i en ny pall för ytterligare transport. Inga stora stötar loggas under dessa processer.

Pallen transporteras sedan vidare till ytterligare en fabrik, där den lossas och manuellt transporteras till platsen för leverans. Under denna period, som är markerad med ram 3, stötte paketet på störst prövningar. Här skedde så stora stötar som på 16 g.

Med hjälp av dataloggers kan man få en heltäckande bild av transporten. Med en MSR-logger kan skakningar, stötar och vibrationer, men också temperaturvariationer och förändringar i bland annat lufttryck och ljus registreras. Detta gör att man vid eventuell skada kan identifiera var i transportledet detta skedde.

Jämför våra olika MSR-loggers Rådgivningssida Transport

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Industri