Detektera maskinproblem snabbt och exakt

Vibrationsmätning på maskinAlla typer av produktionsmaskiner använder idag komplex driftteknik. Rörelserna ska vara exakta för en så hög verkningsgrad som möjligt. Genom att studera de karakteristiska svängningarna och vibrationsmönstren kan drivtekniken övervakas och optimeras. I denna process kan MSR-loggers vara till stor hjälp.

Genom att analysera mätning av maskiners rörelsemönster kan man se tendenser på framväxande fel, exempelvis ett felaktigt kullager. Att se dessa fel i ett tidigt stadium bidrar till att förebygga kostsamma avbrott och produktionsstopp.

Snabb och liten logger

Dataloggern MSR-165 har visat sig vara värdefull inom bland annat automatisering, transportsektor och många andra verksamhetsområden med höga precisionskrav.

Loggern är inte större än ett USB-minne, vilket gör den enkelt att placera i små utrymmen. Den samplar stötar och vibrationer 1600 gånger per sekund och klarar dessutom att logga temperatur, relativ luftfuktighet, tryck och ljus. Utrustas loggern med minneskort kan den lagra en miljard märvärden.

 

 

Se produkter efter mätområde Jämför våra MSR-loggers

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Industri