Volvo Aeros elförbrukning undersöktes med Tinytag

Att ha en energieffektiv produktion är viktigt, med tanke på både ekonomi och miljö. I ett examensarbete från Linköpings tekniska högskola konstateras det att Volvo Aero i Trollhättan skulle kunna spara pengar genom att tänka igenom sin elanvändning.

Att vara energieffektiv kommer bli ännu viktigare i framtiden då en avreglerad europeisk elmarknad kommer höja de svenska elpriserna. Med tanke på detta genomfördes uppsatsen ”Energianalys på Volvo Aero”.

För att mäta elenergianvändningen på maskiner och lokaler har kontinuerliga mätningar gjorts. Mätningarna, som utförts med hjälp av Tinytag med strömtänger, har pågått under olika lång tid och data har samplats med intervall mellan 30 sekunder och två minuter.

Med hjälp av EasyView fördes värdena över till dator för att sedan räknas om till effekt. Man har också illustrerat förbrukningsfördelningen genom att använda sig av Varaktighetsdiagrammet i EasyView Pro. Detta varaktighetsdiagram visar automatik, i tiden storlekssorterade värden.

För att mäta temperaturer användes en Tinytag Temp.

Slutsats 

Det konstaterades att Volvo Aero använder sig av två varianter av processventilation, ett med ett konstant högt luftflöde och ett med varvtalsreglering av fläkten. Varvtalsreglering leder till ett lägre grundflöde och det visade sig vara bättre ur energisynpunkt.

Författarna har också räknat ut en möjlig teoretisk energibesparing vid införande av värmeåtervinning och jämfört MultiTask-cell med traditionella maskiner. Det sistnämnda har gjorts genom mätningar av hur mycket energi som krävs för att tillverka en detalj med respektive tillverkningssätt. MultiTask-cellen visade sig använda cirka 25% mindre energi.
Författarna rekommenderar dessutom minskad belysningseffekt för att sänka kostnaderna.

Läs hela uppsatsen 

Rådgivningssida Energi

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Energi