Mätningar vid tegeltillverkning

Problem i torkprocessen vid tillverkning av tegel kan göra att kvaliteten försämras. Därför är det viktigt att kontrollera miljön i dessa processer. Tegeltillverkaren Wienerberger använder sig av Tinytag för att spela in nödvändig miljödata. Wienerberger är Europas största tillverkare av taktegel. Totalt finns 214 anläggningar i 30 länder, bland annat i Sverige. I Storbritannien är företaget den största tegeltillverkaren med ett flertal fabriker.

I Denton, utanför Manchester, används Tinytags för att mäta temperatur och relativ luftfuktighet och spåra alla eventuella avvikelser i torkprocessen. Detta är mycket viktigt då det kan uppstå kondens vid torkningen. Kondensen kan orsaka vattendroppar, vilket kan skada teglet.

Om kondens uppstår skickas en logger in för att mäta processen. Data hjälper sedan till för att identifiera var den relativa luftfuktigheten är hög, vilket ofta visar på att temperaturen är något lägre. Utredningar kan sedan göras för att undersöka orsaken till problemet, exempelvis en trasig fläkt.

– Vi är mycket nöjda med våra Tinytags eftersom de kan spåra exakt var vi har problem. Våra torkar är oåtkomliga när de är lastade så detta har hjälpt oss en hel del, säger produktions- och underhållskontrollanten Michael Stewart.

Produkter för mätning av luftfuktighet Våra Tinytags

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Industri