MSR

MSR - KRAFTFULL MINILOGGER

Jämför de olika modellerna här

Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. 

De olika modellerna passar bland annat för mätning av acceleration, stötar och vibration.

MSR-loggern kan enkelt startas och stoppas med en knapptryckning. Loggern kan även ställas in att enbart registrera mätvärden över eller under en viss nivå för att spara minne.

Perfekt för känsliga transporter, vindkraft, kartläggning av rörelsemönster hos människor och djur, industrin, ventilövervakning, fastigheter och ventilation, läkemedelsförpackningar, pappersindustrin och muséer. Den har även använts för mätning på floder och vattendrag, modellflygplan och på Dakarrallyt samt i räddningsaktioner i ambulanstransporter.

Det inbyggda minnet kan lagra två miljoner mätvärden och för vissa modeller kan man välja till ett SD-kort för ännu större minneskapacitet.

Loggern har många olika givare som kan kombineras både internt och externt..