Mäter maskintid

– Vid arbete med exempelvis vibrerande verktyg brukar den effektiva maskintiden vara svår att uppskatta, berättar Herbert Salomonsson, arbetsmiljöingenjör på Previa.

– Ibland frågar vi operatören, men det har visat sig att man har ganska dålig uppfattning om den verkliga maskintiden, fortsätter han.

Genom att fästa dataloggern MSR-145 på slipmaskiner har Herbert Salomonsson kunnat göra en noggrann uppskattning av verklig exponeringstid.

– Den MSR-logger som jag köpte för att logga effektiv maskintid vid exponeringsbedömning för hand/armvibrationer har fungerat utmärkt. Genom att spänna fast loggern med buntband silvertejp på slipmaskinen har jag på minutnivå kunnat se effektiv maskintid genom att titta på accelerometerkurvorna, säger han och fortsätter:

– Vid exponeringsbedömningar för hand/armvibrationer finns behov av att både göra noggranna mätningar av vibrationsnivåerna, och att uppskatta den verkliga exponeringstiden för hand/armvibrationer. Vibrationsnivåerna mäts med en vibrationsmätare som är anpassad för kortare mätningar, och som har en frekvenskaraktäristik som följer gällande standard. Denna mätning sker med en ganska hög noggrannhet.

Se Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:15 ”Vibrationer”

Jämför våra MSR-loggers Produkter för stöt och vibrationer

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Industri