Prototyp av stenkrosssarmaskin mäts och testas

Med hjälp av två prober mäter Tinytag dataloggern temperatur och accelerationskraft – inuti den nya maskinen. Och det utan att få så mycket som en skråma på sig.

Konformade, kraftiga maskiner används omfattande runt om i världen inom aggregatindustrin för att exempelvis krossa sten eller bryta fram bergarter. Terex MPS i Coalville använder sig just nu av en ny variant, en prototyp. För dem är det av största vikt att den nya produkten fungerar som den ska. Därför mäter de och bevakar innertemperaturen i den nya maskinen.

När den arbetade i sin fulla styrka uppmättes temperaturer på 70 grader celsius, men också G-krafter på 30 g. Detta mätresultat kom ansvariga för mätningen tillgodo efter att de avlägsnat dataloggern ur maskinens motor. Den var då helt oskadd och lätt att läsa av.

Läs om våra olika mätområden Vårt utbud av Tinytags

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Industri