Intab Flexible System

INTAB FLEXIBLE SYSTEM - HÖG PRESTANDA OCH STORA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

Med Intab Flexible System finns stor potential till avancerade mätningar på ett enkelt sätt.

Ett mångsidigt, kraftfullt och kostnadseffektivt system. Huvudenheten har åtta analoga ingångar, åtta digitala in-/utgångar och två reläutgångar. Systemet kan byggas ut med ytterligare 64 ingångar. Ingångarna hanterar analoga och digitala signaler med hög upplösning och hastighet. Trots hög prestanda och stora anslutningsmöjligheter är systemet enkelt att konfigurera och använda.

Enheterna kan fungera antingen som en master eller slave via Modbus RTU. Ett 10/100 Mbps ethernetgränssnitt möjliggör dataåtkomst via webbläsare, FTP, generering av e-post (SMTP), SNMP och Modbus TCP.

Systemet har konfigurerbara analoga ingångar för termoelement, PT100, PT1000, spänning och ström. Varje logger har även två reläutgångar och åtta digitala portar som individuellt kan konfigureras som in- eller utgångar. Upp till 128 beräknade kanaler kan användas för att utföra operationer baserade på uppmätta värden. Systemet kan även signalera för upp till 32 larmhändelser, som kan generera att exempelvis e-post skickas. Trådlösa enheter finns som tillval.

Intab Flexible System har USB-gränssnitt för anslutning till en dator för konfigurering, övervakning och nedladdning av data. Den har ytterligare en USB-port för anslutning av externt minne för hämtning av data. Internt finns ett 512k stort minne som enkelt kan utökas med hjälp av SD-kort.

En färgdisplay kan fästas på loggrarna eller på distans. Väljer man att ha displayen på distans ansluts den till logger via kabel och möjliggör övervakning exempelvis på utsidan av det rum där loggern mäter.