Produkter

Mjukvara Easyview - funktioner

Här kan du läsa om funktionerna och vilken version du behöver för att få ta del av dem.

Några funktioner i EasyView 10 Light och Pro

Lista med funktioner

Kommentarer

Enkelt att infoga kommentarer i diagrammet för ökad förståelse.

Kombinera mätningar

Sätt ihop flera mätningar i samma graf.

Infotabell

Visa de egenskapar du tycker är intressanta för dina kanaler.

Datatabell

Din data i textform. Den delen av mätningen som är inskalad i tidsdiagrammet visas.

Realtidsgraf

Visa din mätning i realtid.

Kalenderzoom

Smart zoomningsverktyg där du enkelt zoomar en dag, vecka och så vidare.

Gummibandsaxlar

Zooma enkelt genom att dra i diagrammets olika axlar.

Diagramflikar

Gör flera diagramflikar i din mätning, exempelvis efter olika zoomningar eller kanaler.

Transformationer

Anpassa din mätstorhet till en annan.

Rapporter

Välj skriv ut och kryssa för de delar du vill ha med i din rapport.

Anteckningar

Skriv text utifrån den aktiva diagramfliken.

Exportera som bild

Högerklicka och spara ditt diagram som bild. Härifrån kan du även maila bilden direkt.

Formler (Pro)

Räkna ut effekt, ventilationsindex eller annat genom att skriva in formler.

Dataimport (Pro)

Importera data från andra loggers och program.

Quick Start (Pro)

Om du mäter på samma objekt flera gånger kan inspelningsrutinen sparas. På så sätt utförs operationen med enbart en knapptryckning.

Processdiagram (Pro)

Bild på processen där mätvärden kan infogas.

X/Y-diagram (Pro)

Se hur olika saker förhåller sig till varandra.

Histogram (Pro)

Här kan du se hur stor del av mätvärdena som varit inom specifika nivåer, bra vid exempelvis mätning av koldioxid för att se hur lokalen klarar gränsvärden.

Varaktighetsdiagram (10 Pro)

Beskriver under hur lång tid en kanal har varit över eller under ett visst värde.

Loggerregister (Pro)

Samlar information om de loggers som hanterats av programmet.