Mjukvara

Här kan du läsa om funktionerna och vilken version du behöver för att få ta del av dem.

Här finns en lista där du kan jämföra funktionera i Light och Pro.

Kommentarer

Enkelt att infoga kommentarer direkt i diagrammet.

Kombinera

Sätt ihop flera olika mätningar i samma diagram.

Infotabell

Lista med egenskaper för dina olika kanaler. Du stället själv in vad som ska visas.

Datatabell

Din data i textform. Den del som visas i diagrammet syns i tabellen.

Realtidsgraf

Mäter du online kan du se din mätning i realtid direkt på skärmen.

Kalenderzoom

Smart verktyg för zoomning av en dag, en vecka och så vidare.

Gummibandsaxlar

Zooma enkelt genom att dra i diagrammets olika axlar.
 

Diagramflikar

Gör olika flikar, exempelvis efter olika zoomningar eller kanaler.

Transformationer

Räkna om din mätstorhet till en annan med några få knapptryck.

Rapporter

Välj skriv ut och välj de delar som du vill ha med i din rapport.

Anteckningar

Skriv kommentarer på den aktuella diagramfliken för att förklara din mätning.

Export

Spara ditt diagram som bild och maila direkt till din kund eller kollega.

Formler

Räkna ut effekt, ventilationsindex eller annat genom att skriva in formler.

Import

Importera data från andra loggers och program.

Quickstart

Om du mäter på samma objekt flera gånger kan inspelningsrutinen sparas. 

Processdiagram

Bild på processen där mätvärden kan infogas.

XY-diagram

Se hur olika saker förhåller sig till varandra.

Histogram

Här kan du se hur stor del av mätvärdena som varit inom specifika nivåer

Varaktighetsdiagram

Beskriver under hur lång tid en kanal har varit över eller under ett visst värde.

Loggerregister

Samlar information om de loggers som hanterats av programmet.

Några funktioner i EasyView 10 Light och Pro