Tryck

Tillbaka till alla mätområden

Dataloggers för tryckmätning i luft och vatten


Givartyper

Gauge:
Givare för relativt tryck. Mäter skillnaden mot rådande atmosfärtryck.
Denna typ av givare liknar differensgivaren men har en intern öppen ingång.

Absolute:
Mäter absoluttryck. Denna givare har en helt sluten "ända" där trycket inte kan variera med omgivningen.

Differential:
Givare för differenstryck. Mäter skillnaden mellan två tryck. Denna typ av givare har två "anslutningsändar".
Den ger skillnaden i tryck mellan dessa.

Trycklogger differenstryck

Intab Tryckgivare

För mätning av differenstryck. Mätområdet är 0-2500Pa (åtta områden).


 

 

 

MSR

Smidig logger med eller utan display.

Finns med intern och extern givare för absolut tryck. MSR finns också för mätning av vätsketryck.

 

Tryckgivare

Extern luft-/ vattentrycks-givare

Extern lufttrycksgivare antingen 0-2 bar eller 0-14 bar. 

Extern vätsketryckgivare med integrerad temperatur. Finns för 0...0.3 MPa absolut eller 0...3 MPa absolut.

Kontakta oss om du har frågor om våra olika dataloggers som registrerar tryck.  Du når oss på telefon: 0302 - 246 00 eller via mailen: info@intab.se.