Temperaturloggers för temperaturmätning

Temperaturmätning med temperaturloggers

Tillbaka till alla mätområden.

Skall du logga eller mäta temperatur över tid? Då används med fördel en datalogger för temperaturmätning – en temperaturlogger. Mätresultatet från Intabs temperaturloggers analyseras i datorn.

Temperatur inomhus

Temperatur är en viktig parameter då det handlar om inomhusklimat. Vilken temperatur ska det då vara inomhus? Folkhälsomyndigheten rekommenderar att inomhustemperatur ska ligga mellan +20°C och +24°C. Inkommer klagomål ska först en indikerande mätning göras. Ligger inomhustemperaturen på under 20°C bör en utförlig mätning göras. Hur dessa mätningar ska genomföras kan du läsa om i vår broschyr om inomhusklimat.

Ladda hem vår inomhusklimatbroschyr 

Temperatur och livsmedel

Inom livsmedelsbranschen är mätning av temperatur viktigt för att kvaliteten ska bibehållas. Kylda och frysta livsmedel ska generellt hanteras, lagras och transporteras vid en temperatur som säkerställer att hälsofara inte uppstår. Den angivna produkttemperaturen ska alltså hållas under hela kedjan. Läs mer om vad som gäller angående temperaturmätning vid livsmedelshantering i vår broschyr om detta.

Ladda hem vår broschyr om hantering av frysta livsmedel 

Du har även möjlighet att mäta andra parametrar såsom relativ luftfuktighet, tryck, koldioxidhalt, spänning, ström, puls, ljus, acceleration, stöt, vibration, el och energi. Gör unika analyser och beräkningar i vår populära mjukvaran EasyView Pro. Vi erbjuder dessutom hyra, utbildning, installation och kalbrering.

För riktlinjer och tips inom olika branscher som vi samlat på oss under de 40 år vi arbetat med dataloggers, gå till vår Rådgivningssida.

 

Intabs temperaturloggers:

Temperaturlogger Tinytag

Tinytag

Lätthanterlig temperaturlogger för 1-2 kanaler. Tinytag finns med display, extern givare, ljudlarm.
Används även för att mäta relativ luftfuktighet, koldioxid, spänning, ström, puls, el, lufttryck, stöt och vibration.

 

Temperaturmätning med Intab Wireless System

Intab Wireless System

Det går att ha 100 radiologgers per basenhet och få larm via e-post eller SMS.
Förutom temperatur finns Intab Wireless System för relativ luftfuktighet, koldioxid, spänning, ström, puls, öppen/slutning och effekt.

 

Temperatur inomhus med ComfortLog

ComfortLog

ComfortLog är en trådlös temperaturlogger som också mäter relativ luftfuktighet - med egen GPRS-kommunikation.
Upp till fyra externa temperaturgivare. Loggern sänder automatiskt mätdata till en server där användaren kan hämta sin värden.

 

Intab Flexible System

Ett mångsidigt, kraftfullt och kostnadseffektivt system där huvudenheten har åtta analoga utgångar, åtta digitala in/utgångar och två reläutgångar. Dessutom kan ytterligare 64 ingångar byggas ut.

 

 

PC-logger för temperaturmätning och mycket annat

PC-Loggers

Flexibel datalogger som skräddarsys för varje användare. Upp till 30 kanaler i tre olika utföranden.

Förutom temperaturloggning kan PC-Loggern användas för att mäta mA, V och A.

 

temperaturlogger MSR

MSR

Liten som ett USB-minne används denna MSR-logger bland annat för att mäta temperatur.
Temperaturloggern är ett kraftpaket med jätteminne. Rymmer 2-8 kanaler. Kan dessutom mäta acceleration, lufttryck, ljus, 3-faser, ström och spänning.
Upp till fem externa givare för samma mätstorhet. En riktigt kraftfull temperaturlogger.

Temperaturlogger med nätverkskommunikation

 

Intab Nätverkslogger

Nätverksbaserade temperatursensorer för fjärrövervakning av temperatur samt över relativ luftfuktighet och barometertryck.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.