Temperaturloggers för temperaturmätning

Temperaturmätning med temperaturloggers

Tillbaka till alla mätområden

Skall du logga eller mäta temperatur över tid? Då används med fördel en datalogger för temperaturmätning – en temperaturlogger. Mätresultatet från Intabs temperaturloggers analyseras i datorn.

Temperatur inomhus

Temperatur är en viktig parameter då det handlar om inomhusklimat. Vilken temperatur ska det då vara inomhus? Folkhälsomyndigheten rekommenderar att inomhustemperatur ska ligga mellan +20°C och +24°C. Inkommer klagomål ska först en indikerande mätning göras. Ligger inomhustemperaturen på under 20°C bör en utförlig mätning göras. Hur dessa mätningar ska genomföras kan du läsa om i vår broschyr om inomhusklimat.

Ladda hem vår inomhusklimatbroschyr 

Temperatur och livsmedel

Inom livsmedelsbranschen är mätning av temperatur viktigt för att kvaliteten ska bibehållas. Kylda och frysta livsmedel ska generellt hanteras, lagras och transporteras vid en temperatur som säkerställer att hälsofara inte uppstår. Den angivna produkttemperaturen ska alltså hållas under hela kedjan. Läs mer om vad som gäller angående temperaturmätning vid livsmedelshantering i vår broschyr om detta.

Ladda hem vår broschyr om hantering av frysta livsmedel

 

Wireless System

Helt trådlöst loggersystem.

Intab Wireless System har en otrolig räckvidd och nås från valfri plats.

Förutom temperatur finns Intab Wireless System för relativ luftfuktighet, koldioxid, spänning, ström, puls, öppen/slutning och effekt.

Flexible system

Ett mångsidigt, kraftfullt och kostnadseffektivt system.

Huvudenheten har åtta analoga utgångar, åtta digitala in/utgångar och två reläutgångar. Dessutom kan ytterligare 64 ingångar byggas ut.

 

PC-logger för temperaturmätning och mycket annat

PC-Loggern

Avancerad datalogger som skräddarsys för varje användare.

Upp till 30 kanaler i tre olika utföranden.

Förutom temperaturloggning kan PC-Loggern användas för att mäta mA, V och A.
 

GSM-Loggern

Batteridriven fjärrlogger med olika mätstorheter.

Bland annat intern temp, fyra externa temp, eller med flera mätstorheter som exempelvis fukt, koldioxid, analog eller digital ingång.

GSM-loggern har batteritid upp till flera år.

LogBox BLE

En bluetooth-logger som skickar data via mobilen.

LogBox BLE har 3 analoga ingångar och 1 digital ingång.


 

Intab Nätverkslogger

Inbyggd nätverkskoppling gör den enkel att installera till ett trådbundet nätverk.

Nätverksbaserade temperatursensorer för fjärrövervakning av temperatur samt över relativ luftfuktighet och barometertryck.
 

Fuktlogger Tinytag

Tinytag

Lätthanterlig temperaturlogger för 1-2 kanaler.


Tinytag finns med eller utan display, extern givare, ljudlarm.


 

Temperatur inomhus med ComfortLog

ComfortLog

Trådlös temperaturlogger som också mäter relativ luftfuktighet - med egen GPRS-kommunikation.

Upp till fyra externa temperaturgivare. Loggern sänder automatiskt mätdata till en server där användaren kan hämta sin värden.

 

MSR

Liten som ett USB-minne används denna MSR-logger bland annat för att mäta temperatur.

Rymmer 2-8 kanaler. Kan dessutom mäta acceleration, lufttryck, ljus, 3-faser, ström och spänning.

 

 

Du har även möjlighet att mäta andra parametrar såsom relativ luftfuktighet, tryck, koldioxidhalt, spänning, ström, puls, ljus, acceleration, stöt, vibration, el och energi. Gör unika analyser och beräkningar i vår populära mjukvaran EasyView Pro. Vi erbjuder dessutom hyra, utbildning, installation och kalbrering.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon: 0302 - 246 00 eller via mail: info@intab.se