Koldioxid - CO2-loggers

Tillbaka till alla mätområden

Dataloggers för koldioxidmätning

För att få en behaglig inomhusmiljö finns det riktlinjer att följa, bland annat vad gäller koldioxidhalt.

Klagomål på trötthet, huvudverk och illamående är vanligt i t.ex. skolor, gym och samlingslokaler. Har man långvariga halter över 1 000 ppm måste man titta närmare på ventilationens inverkan på luftkvaliteten. Även om koldioxidhalten, och därmed luftflödet, är godtagbar kan ventilationen ha andra brister. 
Läs våra blogginlägg om Koldioxidmätning

Koldioxidmätare i skolor och andra lokaler

I ett klassrum kan det vara lämpligt att registrera koldioxiden under några dygn med frekvensen 15 minuter. I ett kontorslandskap, där förflyttningarna sker långsammare, kan det vara lämpligt att mäta under en vecka.

Intab Wireless System

System med basenhet och trådlösa sensorer. Utbyggbart system för många olika mätstorheter finns.

GSM-logger


Trådlös och batteridriven logger som mäter temp, fukt och CO2 och skickar data till vårt molntjänst.
 

Temperaturlogger Tinytag

Tinytag
 

Lätthanterlig koldioxid-mätare med eller utan display. Tinytag är en omtyckt, lättanvänd och tillförliglig logger.

Intab Nätverkslogger
 

Fjärrlogger som mäter temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxidhalt, eller enbart koldioxid.