Koldioxid - CO2-loggers

Tillbaka till alla mätområden.

Dataloggers för koldioxidmätning

För att få en behaglig inomhusmiljö finns det riktlinjer att följa, bland annat vad gäller koldioxidhalt.

Klagomål på trötthet, huvudverk och illamående är vanligt i t.ex. skolor, gym och samlingslokaler. Har man långvariga halter över 1 000 ppm måste man titta närmare på ventilationens inverkan på luftkvaliteten. Även om koldioxidhalten, och därmed luftflödet, är godtagbar kan ventilationen ha andra brister. 

Koldioxidmätare i skolor och andra lokaler

Vid dimensionerande personalbelastning, exempelvis i klassrum vid lektion, är det bra att mäta på flera punkter i vistelsezonen. Dörrar och fönster ska vara stängda.
I ett klassrum kan det vara lämpligt att registrera koldioxiden under några dygn med frekvensen 15 minuter. I ett kontorslandskap, där förflyttningarna sker långsammare, kan det vara lämpligt att mäta under en vecka.

Läs våra blogginlägg om Koldioxidmätning

Här följer en kort beskrivning av nedanstående koldioxidloggers:

Temperaturmätning med Intab Wireless SystemIntab Wireless System

Fjärrmätande radiologger till Intab Wireless System. Mäter temperatur, koldioxid och relativ luftfuktighet.
Givaren skickar mätvärden till en basstation som i sin tur skickad dem vidare för avläsning via internet.

 
Temperaturlogger TinytagTinytag med eller utan display

Lätthanterlig koldioxidmätare med display eller utan display beroende på dina behov.
Kan även användas för att mäta relativ luftfuktighet, temperatur, spänning, ström, puls, el, lufttryck, stöt och vibration.

 
Temperaturlogger med nätverkskommunikationNätverkslogger

Nätverkslogger som mäter temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxidhalt alternativt enbart koldioxid. Kopplas till trådbundet eller med hjälp av modul till trådlöst nätverk. Mätvärden skickas till webbservern Intab Cloud för avläsning. Möjlighet finns även till onlinemätning till EasyView och avläsning via IP-nummer.