FAQ

Histogram (Pro)

Frekvensdiagram
Ofta vid mätningar vill man se hur fördelningen av mätvärdena varit inom specifika nivåer. Det kan exempelvis vara av intresse att se hur många procent av mätvärdena som varit över och under en viss nivå. Fliken histogram i EasyView Pro visar överskådligt och snabbt precis detta.

Några exempel på användningsområden för Histogrammen i EasyView är:

  • Vid mätning av temperatur för att se hur stor andel av temperaturerna som legat utanför gränsvärdena. Det kan t.ex. vara i en fastighet där man vill se värden under +18C och över +24C. En annan vanlig tillämpning är kyl eller frysrum där man vill se hur många procent av mätvärdena som legat varmare än kanske +8C eller -16C.
  • Hur mycket har den relativa luftfuktigheten i kyrkan legat under 50% RF och över 70% RF?
  • Hur är fördelningen av olika effektnivåer?
  • Hur många procent av värdena ligger över 1000 ppm i samlingslokaler?

Histogrammet visar hur ofta (i % av alla värden) en viss grupp värden förekommer i förhållande till de övriga värden.

 

Läs mer om Easyview här Uppgradera från Light till Pro

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV