FAQ

Datatabell

Värden i textform
Datatabellen presenterar data i textformat (ASCII). Bara den del av mätningen som är inskalad i tidsdiagrammet visas i datatabellen.


Tidsformat
Längst till vänster i datatabellen finner du tidsinformation. Denna antar samma format som din tidsaxel i diagrammet är inställd på.

Datareduktion och Export
Datamängden kan exporteras genom att kopiera datatabellen och klistra in den i valfritt annat program. Funktionen utför en ren textkopiering vilket innebär att du får den upplösning som dina decimaler tillåter.

Ibland kan mängden data vara för omfattande och behöva reduceras i antal värden innan den exporteras. I exemplet till vänster visar tabellen ett medelvärde för var femte riktigt värde.

Läs mer om Easyview här Uppgradera från Light till Pro

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV