Ljusmätning

Tillbaka till alla mätområden.

Dataloggers för mätning av olika typer av ljus

UV och lux är två skilda saker, och som har olika relevans för olika branscher. Lux är det ljus ögat uppfattar och mäts ofta på museer men även t.ex. för att se solinstrålning. Lux och UV mäts även vid djurhållning.

Genom mätning av ljus kan man exempelvis även få reda på om ett paket öppnats under transporten. Det finns både interna och externa ljusgivare.

Det är inte bara UV som är skadligt för utställningsföremål. För att få en säker bild av ljusets skadeverkan bör man mäta såväl lux som UV. En förenkling är att UV-ljus bryter ner, ger en gul ton, medan synligt ljus som lux, bleker föremålen. 

Man kan även mäta belysning med dataloggers. Att mäta lux är av stor relevans för t.ex. arbetsplatser och skolor då Arbetsmiljöverket har tydliga riktlinjer kring belysning.
På vår blogg kan man läsa mer om riktlinjer för ljusstyrka i olika verksamheter.

UV-loggerUV-logger

På exempelvis museum finns det föremål som är känslig för UV-strålning. För att säkerställa att branschriktlinjerna för
tillåten mängd UV inte överstigs kan en UV-logger användas. Intabs UV-logger kan även komponeras för att mäta ljus (lux),
temperatur, relativ luftfuktighet, tryck och acceleration. Loggern kalibreras vid önskat UV-område.

 

LjusloggerMSR

MSR är små kraftfulla loggers som både finns som lagervara och kan komponeras ihop. Bland det stora utbudet av givare
finns extern och intern ljusgivare. MSR är en perfekt transportlogger. Den finns både med och utan display.
MSR ett bra instrument som tillsammans med Easyview Pro kan summera mätningar som t.ex. görs varje minut till totalt antal luxtimmar per år.

 

LjusgivareExtern ljusgivare

Liten och smidig ljusgivare för mätning av 0 till 65 000 lux.