Pulsloggers

Tillbaka till alla mätområden

Mät pulser med våra pulsloggers

Pulsloggers används exempelvis för att mäta vattenflöde. När man mäter vattenflöde kanske man undrar varför förbrukningen är så hög i till exempel en lägenhet. Genom att räkna pulser är det möjligt att se om det är ett läckage någonstans som gör att förbrukningen är konstant hög, eller om det är under en specifik period på dygnet som någonting sker som göra att det går åt extra mycket vatten.

Besöksräknare eller dörröppningar

Pulser kan också räknas om man exempelvis vill veta hur många bilar som passerar en plats, hur många människor som gått igenom en dörr, hur många varor som lämnar ett lager eller hur ofta en dörr öppnas. Vill man veta hur länge någonting varit öppet får man använda en logger med digitala in/utgångar.

 

Intab Wireless System

System med basenhet och trådlösa sensorer.

Max 10 pulser/sekund.

Huvudenhet - Flexible System 230VAC

Intab Flexible System

Flerkanalig, utbyggbart system med stöd för Modbus.

 

Tinytag Plus puls

GSM-Loggern

Batteridriven fjärrlogger med 2 digitala ingångar samt 2 pulsingångar.

 

LogBox-DA Digital (Puls) + Analog

LogBox DA

Smidig logger med mätområdesval.
Med en analog och en digital ingång.

 

PC-logger med bluetooth

PC-loggern

Vår mest flexibla logger som kan ha upp till 32 kanaler och mängder av tillvalsfunktioner.
 

Läs användarexempelet från Building Services Controls (BMS) som tillhandahåller energi- och styrlösningar för både bostäder och kommersiella fastigheter.

Kontakta oss om du har frågor om våra olika dataloggers som registrerar pulser.  Du når oss på telefon: 0302 - 246 00 eller via mailen: info@intab.se.