FAQ

Kalenderzoom

Allmänt
Kalenderzoom kan användas antingen bara som indikatorer för var du befinner dig i din mätning eller som ett skalningsverktyg.

Hur gör jag
Slå på tidsflaggor genom att dubbelklicka mitt i diagrammet och välja Flaggor. Kryssa i Auto, alternativt en eller flera av de specifika tidsstorheterna (vecka, dag osv.)

Zooma in och ut
Klicka på valfri flagga och den dagen, timman etc. kommer att zoomas in.

Klicka exempelvis på "dag" och använd pilarna uppe i menyn för att förflytta dig till första, föregående, nästa eller sista dagen.

Klicka på en av de två nedersta av flaggorna längst till vänster för att zooma ut.

Läs mer om Easyview här

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV